BUTLER APPLICATION

ให้บัตเลอร์ เป็นผู้ช่วยข้างกายที่จะดูแลทุกงานบริการ ตามที่คุณต้องการได้อย่างครบวงจร ทั้งงานในส่วนงานบริการที่เชื่อมโยงกับนิติบุคคล และบริการแม่บ้าน, บริการซักอบรีด, บริการดูแลรักษาบ้าน, บริการดูแลรักษารถ, บริการเช่ารถ, ช้อปปิ้ง, สั่งอาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่นๆอีกมากมาย เรียกได้ว่า “รวมทุกงานบริการไว้ในแอปเดียว”

Go To Website