ใช้บริการตรวจบ้านจาก นายอินสเป็คเตอร์ ดีอย่างไร?

อุ่นใจกับทีมงานวิศวกรของเรา
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
และช่างผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ

ทำการตรวจแบบละเอียด
ในทุกขั้นตอน โดยใช้อุปกรณ์
ที่ทันสมัยและมีคุณภาพมากที่สุด

รายงานผลอย่างละเอียด
โดยผ่านแบบฟอร์มที่เข้าใจง่าย
พร้อมรูปถ่ายตามจุดต่างๆ

งานทาสี

งานปูกระเบื้อง

ซ่อมแซมปรับปรุงห้อง