กลุ่มบริษัทในเครือของ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด มีดังนี้

บริษัท พรีโม แมแนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำกัด
บริษัท เวิร์ค เอเจนซี่ จำกัด