กลุ่มบริษัทในเครือของ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด มีดังนี้

บริษัท พรีโม แมแนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

บริษัท ดิจิตอล บัตเลอร์ จำกัด
บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำกัด บริษัท
เวิร์ค เอเจนซี่ จำกัด