บริการของเรา

PRIMO REALTOR

Project Sales & Marketing (Sole Agent)

บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (Living Partner) ตั้งแต่การวิเคราะห์พื้นที่, การยื่น EIA, การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย, การกำหนดราคาขาย และการทำการตลาด ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งให้บริการก่อนและหลังการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่อการอยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน

Projects Reference

บรรยากาศกิจกรรมโครงการต่างๆ

กิจกรรมการจัดงาน Exclusive Agent Day ที่ผ่านมา