พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น ขึ้นปกนิตยสาร Answer News ประจำเดือนสิงหาคม 2562

พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น ขอนำทีมบริษัทในเครือ “พรีโม แมเนจเม้นท์” และ “อูโน่ เซอร์วิส” ยกระดับธุรกิจบริการด้านอสังหาฯแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐาน ISO:2015 ที่มาพร้อมกับ Service Excellent โดยมีนายธนา ต่อสหะกุล CEO of Primo Service Solution และนายประสิทธิ์ จรัสวิชากร MD of Property Management มาพูดถึงทิศทาง และความก้าวหน้าของธุรกิจและบริการต่างๆ

โดยสามารถติดตามบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ที่ นิตยสาร “Answer News Industrial” ประจำเดือน สิงหาคม 2562