บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการของเราอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ และคุ้มค่าที่สุด
โดยมีเป้าหมายขยายการบริการไปสู่การบริหารอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท อย่างครบวงจร
สอบถามบริการโทร 02-081-0000  อีเมลล์ [email protected] 
บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
บริหารนิติบุคคล 40 โครงการ

เกี่ยวกับ Primo management

บริการของเรา

ประสบการณ์ การบริหารโครงการที่ผ่านมา

ติดตอสอบถาม


    ข่าวสารและบทความที่น่าสนใจ