บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการของเราอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ และคุ้มค่าที่สุด
โดยมีเป้าหมายขยายการบริการไปสู่การบริหารอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท อย่างครบวงจร
สอบถามบริการโทร 02-081-0000  อีเมลล์ info@primo.co.th 
บริหารนิติบุคคลอาคารชุด
บริหารนิติบุคคล 40 โครงการ

มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19

กิจกรรมและบทความ

ประสบการณ์ การบริหารโครงการที่ผ่านมา