ทำความรู้จักกับ บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด

บริการทั้งหมดจากเรา

อูโน่ เซอร์วิส ให้บริการจัดหาแม่บ้านทำความสะอาด ตามบริษัท สำนักงาน และหน่วยงานต่างๆ

ภาพการปฏิบัติงาน Big Cleaning ของทีมแม่บ้าน อูโน่ เซอร์วิส

มาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่)