กลุ่มบริษัทในเครือของ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด มีดังนี้

บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำกัด
บริษัท พรีโม เดคคอร์ จำกัด
บริษัท พรีโม แมแนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด