𝐂𝐄𝐎 𝐓𝐚𝐥𝐤 𝐰𝐢𝐭𝐡 EMBRYO IncubationProgram รุ่นที่ 3 @ 𝐔𝐓𝐂𝐂

EMBRYO

EMBRYO
EMBRYO

EMBRYO IncubationProgram รุ่นที่ 3

พี่แนน หรือ คุณจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร EMBRYO IncubationProgram รุ่นที่ 3 ในหัวข้อ “Growth Strategy : Strategic Partnerships ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยโครงการดังกล่าวฯ เป็นโครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ EMBRYO IncubationProgram โดย เนื้อหาหลัก สูตรฯ ได้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม สร้างโมเดลธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

EMBRYO