Primo Service Solution และบริษัทในเครือ ร่วมลงนามให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วันนี้ PRI ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเกียรติจากดร.วัลลภ สุวรรณดี /อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน

ได้เชิญนาย พิเชษฐ์ พินิจพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ ได้รับมอบเป็นตัวแทน จากบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในการร่วมลงนามข้อตกลงร่วมกันในวันนี้

Primo ร่วมลงนามให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในด้านการพัฒนาบุคลากร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคแรงงาน และแลกเปลี่ยนบุคลากรในการเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรให้แก่น้องๆ นักศึกษา รวมถึงมีความยินดีที่จะเป็นสถานประกอบการในการต้อนรับนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้ามาเรียนรู้ชีวิตการทำงาน เพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ และก้าวต่อไปรับใช้สังคมรวมถึงการดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บัณฑิตรุ่นต่อไป

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพ สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ 02-081-0000 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลการบริการของเราเพิ่มเติมค่ะ