กรณีได้ยินเสียง สัญญาณเตือนภัย ต้องทำอย่างไร ?

กรณีได้ยินเสียง สัญญาณเตือนภัย ต้องทำอย่างไร ?

รณีได้ยินเสียง สัญญาณเตือนภัย ต้องทำอย่างไร ? สัญญาณเตือนภัยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ ในคอนโดมีรูปแบบเดียวกับสัญญาณเตือนภัยในอาคารอื่น ๆ คือ มีระบบประกอบด้วยเสียงเตือนและไฟเปิดติด เพื่อแจ้งเตือนผู้อยู่อาศัยให้รีบอพยพออกจากอาคาร

การติดตั้งสัญญาณเตือนภัยในคอนโดจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และการดูแลรักษาเครื่องมือสัญญาณเตือนภัยในคอนโดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นกัน

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ผู้อยู่อาศัยควรรีบปล่อยทางออกและประกอบการอพยพตามแผนที่ได้รับแจ้งไว้ และหากมีผู้ป่วยหรือผู้พิการอยู่ในอาคาร ต้องดูแลและส่งเสริมให้ผู้นั้นอพยพออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยด้วย

แล้ว กรณีได้ยินเสียง สัญญาณเตือนภัย ต้องทำอย่างไร ? กันนะ

1.หยุดทุกกิจกรรมทันทีและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้งานอยู่

การหยุดทุกกิจกรรมและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ เป็นขั้นตอนที่สำคัญเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับไฟไหม้ในคอนโด การทำตามขั้นตอนนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากไฟไหม้ โดยที่คุณจะต้องหยุดทุกกิจกรรมทันทีและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ดังนี้:

1.หยุดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด รวมถึงการถอดปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า

2.ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกเครื่อง เช่น แอร์ ทีวี ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ และอื่น ๆ

3.ปิดสวิตช์ไฟในห้องที่อยู่ รวมถึงหลอดไฟ หลอดหน้าเตา และไฟฉาย

4.ถ้าคุณอยู่ในห้องที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ ให้ดึงปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าก่อนออกจากห้อง

การหยุดทุกกิจกรรมและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากไฟไหม้ เพราะเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงทำงาน อาจทำให้มีสายไฟฟ้าที่แตกหรือเสียหายได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายขึ้น

2.อพยพไปยังทางออกโดยทันที โดยไม่ควรใช้ลิฟต์แต่ควรใช้บันได

การอพยพไปยังทางออกโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เหตุไฟไหม้หรืออื่น ๆ เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณปลอดภัยจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยที่คุณไม่ควรใช้ลิฟต์เพราะมันอาจเป็นที่ติดตั้งของไฟไหม้หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ง่าย ดังนั้น ควรใช้บันไดเพื่ออพยพไปยังทางออกโดยทันที เพราะบันไดเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยและให้ความมั่นใจได้ว่าคุณจะออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย

เมื่อคุณอพยพไปยังทางออกโดยใช้บันได ควรจะทำตามขั้นตอนดังนี้:

1.ถ้าคุณอยู่ในห้องที่มีประตูหรือหน้าต่าง ลองเปิดเพื่อตรวจสอบว่ามีควันหรือไฟไหม้อยู่ภายนอกหรือไม่

2.ถ้าไม่มีควันหรือไฟไหม้เด่นชัด รีบออกจากห้องโดยใช้บันได

3.หากมีควันหรือไฟไหม้เด่นชัด หรือถ้าบันไดไม่ปลอดภัย เช่น มีควันหรือไฟไหม้บนบันได หรือมีของเสียขว้างอยู่บนบันได ให้หยุดอพยพและหาเส้นทางที่ปลอดภัยอื่น ๆ เช่น หน้าต่างหรือบันไดทางอื่นที่ไม่มีควันหรือไฟไหม้เด่นชัด

3.ถ้าห้องของคุณอยู่ใกล้เคียงกับไฟไหม้ คุณควรปิดประตูห้องและใช้ผ้าห่มหรือผ้าเช็ดตัวปิดปากและจมูกเพื่อหลีกเลี่ยงควัน

ถ้าห้องของคุณอยู่ใกล้เคียงกับไฟไหม้ การป้องกันตัวเองจากควันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้คุณหายใจเข้าไปในควันดังนั้น คุณควรปิดประตูห้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้ามาของควันและใช้ผ้าห่มหรือผ้าเช็ดตัวปิดปากและจมูกเพื่อช่วยป้องกันควันฝุ่นเข้าสู่ร่างกายของคุณ

อีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดการเข้าถึงของควันเป็นการหาอากาศที่ไม่มีควัน เช่น ใช้หน้าต่างห้องหรือการหาทางออกแบบงานครัว หากคุณไม่สามารถหาทางออกได้ คุณจะต้องหาวิธีอื่น ๆ เช่น ใช้พวงมาลัยเพื่อทำลายหน้าต่างหรือฝาห้อง เพื่อให้ควันหรือความร้อนไม่เข้าไปในห้องของคุณ

สุดท้าย หลังจากที่คุณปิดประตูห้องและใช้ผ้าห่มหรือผ้าเช็ดตัวปิดปากและจมูกเพื่อหลีกเลี่ยงควัน คุณควรติดต่อแจ้งเหตุไปยังเจ้าหน้าที่ด่วนเหตุด้วยเพื่อขอความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

4.หากคุณอยู่ในห้อง คุณควรตรวจสอบว่ามีควันเข้ามาหรือไม่ หากมีควันให้หลีกเลี่ยงการหายใจด้วยการใช้ผ้าห่มหรือผ้าเช็ดตัวปิดปากและจมูก

หากคุณอยู่ในห้องและมีสัญญาณเตือนไฟไหม้หรือระบบเตือนภัยอื่น ๆเริ่มทำงาน หรือหากคุณมีควันเข้ามาในห้อง คุณควรตรวจสอบการระบายอากาศและเปิดหน้าต่างหรือประตูห้องเพื่อหาทางออก หากไม่สามารถออกได้ คุณควรหาที่หลบภัยเช่น ห้องน้ำ ห้องนอน หรือห้องครัว เพื่อหลีกเลี่ยงควันและป้องกันไม่ให้ควันเข้าไปในร่างกายของคุณ

หากคุณไม่สามารถหาทางออกหรือหาที่หลบภัยได้ คุณควรหาวิธีในการป้องกันตัวเองจากควัน คุณควรใช้ผ้าห่มหรือผ้าเช็ดตัวปิดปากและจมูกเพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจเข้าไปในควัน ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าห่มจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการหายใจควันฝุ่นที่อาจทำให้คุณหอบเหนื่อยหรือเสียชีวิตได้

สุดท้าย หลังจากที่คุณป้องกันตัวเองจากควันได้แล้ว คุณควรติดต่อแจ้งเหตุไปยังเจ้าหน้าที่ด่วนเหตุด้วยเพื่อขอความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

5.หากคุณพบผู้ป่วยหรือผู้พิการในอาคาร ช่วยเหลือและอพยพพวกเขาออกจากอาคารอย่างปลอดภัย

หากคุณพบผู้ป่วยหรือผู้พิการในอาคารที่เกิดเหตุไฟไหม้ คุณควรทำตามขั้นตอนดังนี้:

1.แจ้งเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่มีอยู่ในห้อง หรือโทรหาเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินที่ได้รับมอบหมายแล้ว เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือให้เร็วที่สุด

2.ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้พิการอย่างมีระเบียบ โดยต้องระมัดระวังการเคลื่อนไหว และสอบถามสภาพประสิทธิภาพของผู้ป่วยหรือผู้พิการ ถ้าเป็นไปได้ ให้ผู้ป่วยหรือผู้พิการช่วยเหลือตัวเอง

3.อพยพผู้ป่วยหรือผู้พิการไปยังทางออกอย่างปลอดภัย โดยใช้บันไดเนื่องจากการใช้ลิฟต์อาจไม่ปลอดภัยในเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมื่ออพยพออกจากอาคารแล้ว คุณต้องรอเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินมาช่วยเหลือและประสานงานเพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้พิการได้รับการบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมต่อไป

6.หลีกเลี่ยงการเดินทางกลับเข้าไปในอาคารจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย

หลีกเลี่ยงการเดินทางกลับเข้าไปในอาคารเมื่อมีเหตุเกิดเหตุฉุกเฉิน เพราะอาจมีอันตรายที่ยังไม่รู้จักซ่อนอยู่ภายใน ดังนั้นหากเห็นสัญญาณเตือนภัยหรือไฟไหม้ เราควรหยุดทุกกิจกรรมและอพยพไปยังทางออกโดยทันที แต่ถ้าไม่สามารถออกจากอาคารได้ ควรหาที่หลบภัยในชั้นที่ต่ำกว่าและหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ หรือหากต้องใช้ลิฟต์แล้ว ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนใช้ โดยดูว่ามีควันหรือไฟไหม้เข้ามาในลิฟต์หรือไม่ นอกจากนี้ หากพบผู้ป่วยหรือผู้พิการในอาคาร เราควรช่วยเหลือและอพยพพวกเขาออกจากอาคารอย่างปลอดภัยด้วย แต่หากเห็นว่ามีอันตรายที่รอบตัวอยู่มากเกินไป ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเพื่อให้พวกเขามาช่วยเหลือ

7.แจ้งเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือและการป้องกันไฟไหม้ในอนาคต

หากพบเห็นสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ หรือพบว่ามีควันหรือเสียงระเบิด หรือเหตุการณ์ด่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยคุณควรแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบทันที โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เช่น191 เพื่อแจ้งเหตุการณ์ด่วนให้กับตำรวจ หรือหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยเฉพาะ ๆ เช่น 199 หรือหากมีหมายเลขฉุกเฉินของอาคาร คุณสามารถใช้หมายเลขนั้นเพื่อแจ้งเหตุการณ์ด่วนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทันที การแจ้งเหตุการณ์ด่วนให้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ได้รับการช่วยเหลือและการป้องกันไฟไหม้ในอนาคตอย่างเหมาะสม และประสบความสำเร็จในการจัดการกับสถานการณ์ด่วนนั้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 ♛ บริหารและจัดการด้านงานอสังหาริมทรัพย์ในระดับ Luxury ครอบคลุมบริการทุกรูปแบบทั้ง ซื้อ ขาย และ เช่าคอนโด We provide you with a luxury class of Property Management and Property Agency. Everything you need at Crown Residence. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 📞 Tel : 02-0810000 #propertymanagement #รักษาความปลอดภัย #รปภ #นิติบุคคล #บริหารงานคอนโด #บริหารงานอาคารชุด