รีไฟแนนซ์ 2567 ธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยต่ำสุด อัปเดต 2567

รีไฟแนนซ์ 2567

รีไฟแนนซ์ 2567 ธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยต่ำสุด วันนี้เราได้รวบรวมมาให้แล้ว พร้อมโปรพิเศษ ของแต่ละธนาคารฯ ไปดูกันได้เลย

รีไฟแนนซ์ 2567

รีไฟแนนซ์ 2567 ธนาคารไหนดอกเบี้ยต่ำ อัปเดต 2567

รีไฟแนนซ์ บ้าน หรือ คอนโด คือ การการกู้หนี้ก้อนใหม่กับธนาคารใหม่มาปิดหนี้เดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดดอกเบี้ยให้ถูกลง มีเงื่อนไขว่าผู้กู้ยืมจะต้องผ่อนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเครดิตที่ดีกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดยสถาบันการเงิน ซึ่งส่วนมากที่เคยเจอจะเสียอยู่ที่ประมาณ 3% ของยอดหนี้คงเหลือ

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์

  • สามารถลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือน
  • สามารถปรับเงินผ่อนชำระให้มีความยืดหยุ่น เพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ได้

ข้อเสียของการรีไฟแนนซ์

  • การรีไฟแนนซ์อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ ค่าปรับดอกเบี้ย ค่าปรับเงินกู้ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  • การรีไฟแนนซ์อาจทำให้ผู้กู้ต้องทำให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้นานขึ้น ส่งผลกระทบต่อสถานะเครดิตของผู้กู้

รีไฟแนนซ์ 2567 ธนาคารไหนดี อัปเดตล่าสุด

วันนี้เราได้รวบรวมจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ใช้คำค้นหาเปรียบเทียบประเภทสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ ระบุ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม และห้องชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) คุณสมบัติผู้กู้ ต้องมีรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการ และอ้างอิงดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

สำหรับการขอลดดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีอยู่ที่ 3.50% แบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด 3 ปี คือ

ปีที่ 1 = 2.50%
ปีที่ 2 = 3.50%
ปีที่ 3 = 4.50% 
โดยมีเงื่อนไขสำหรับหลักประกันประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย ราคาตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป และให้วงเงินกู้สูงสุดที่ 95% ของราคาประเมิน สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 7.400%

2. ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ขอลดดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารทหารไทยชาต แบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มหลัก ๆ ด้วยกัน คือ สินเชื่อสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (ลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี TTB Payroll) จะมีอัตราสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.50% 

ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกที่ต่ำที่สุดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจาก ธนาคารทหารไทยธนชาต แบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้ง 3 ปี = MRR-4.33% โดยมีวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

ส่วน สินเชื่อสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ทีทีบี (สำหรับลูกค้าทั่วไป ที่ไม่ได้รับบัญชีเงินเดือนผ่าน ทีทีบี) โดยสำหรับลูกค้าทั่วไปจะมีอัตราสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.60% ในกรณีของการสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท แบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวทั้ง 3 ปี = MRR-4.23%

กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า และ กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปวงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า รวมไปถึงให้ระยะเวลากู้นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 7.830%

3. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.55% โดยใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ตลอด 3 ปีแรก = MRR-5.25% โดยให้วงเงินกู้ 100% ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม แต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน และมีเงื่อนไขของผู้กู้ คือ ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

นอกจากนั้นการขอลดดอกเบี้ยบ้านกับ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ยังมี สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำสุดอยู่ที่ 3.44% โดยให้วงเงินกู้ 100% ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม แต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน

อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 8.800%

4. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

สำหรับอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ขอลดดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงเทพ เฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.57% แบ่งเป็น ปีที่ 1 = 2.50% ปีที่ 2 และ 3 = MRR-3.20% เฉพาะวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป (กรณีหลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร) โดยให้ วงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ

ส่วนกรณี หลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยทั่วไป ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มโครงการที่มีข้อตกลงกับธนาคาร มีอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์เฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.72% โดยให้ วงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ แต่มีเงื่อนไขให้ อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป และอยู่ในกรณีของการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ

อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 7.300%

5. ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ขอลดดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกรุงไทย มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีอยู่ที่ 3.62% สำหรับ กรณีขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ แบบทำประกัน แบ่งเป็น รูปแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีที่ 1-3 = MRR-3.95% และ รูปแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ แบ่งเป็น ปีที่ 1 = 3.42% และปีที่ 2-3 = 3.72%

นอกจากนั้น ธนาคารกรุงไทย (KTB) ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 1.99% 9 เดือนแรก แบ่งเป็น แบบทำประกัน ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.70% และ แบบไม่ทำประกัน ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.80% โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์ทั้งหมดที่กล่าวมาให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่ 100% และมีระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินให้ MRR = 7.570%

6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ขอลดดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้านสุขสันต์ สำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.75% และให้วงเงินกู้สูงสุดตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ สำหรับลูกค้าทั่วไป หรือ กลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.85% และให้วงเงินสูงสุดตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

อ้างอิงตามประกาศธนาคาร MRR = 6.900%

7. ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)

ขอลดดอกเบี้ยบ้าน ธนาคารกสิกรไทย สำหรับลูกค้ารายได้สูง หรือ มีบ้านอยู่ในโครงการที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

-พนักงานประจำรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป
-ผู้ประกอบการรายได้ตั้งแต่ 70,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป
-ทุกอาชีพรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และมีบ้านอยู่ในโครงการของบริษัทอสังหาฯ ที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร

ให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน MRR = 3.15% ตลอด 3 ปีแรก โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเท่ากับ 4.15% และให้วงเงินกู้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

นอกจากนั้น ธนาคารกสิกรไทย ยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการทั่วไปที่ต้องการขอลดดอกเบี้ย โดยอ้างอิงอัตราสินเชื่อเงินให้ตามประกาศธนาคารที่ MRR = 7.300% ในช่วง 3 ปีแรก โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของมูลค่าหลักประกัน หรือ ขึ้นอยู่กับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร และมีระยะเวลาให้กู้ สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)

8. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

“สินเชื่อบ้าน KK Home Loan” อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.615%

ปีที่ 1 : MLR – 3.910%

ปีที่ 2 : MLR – 3.910%

ปีที่ 3 : MLR – 3.910%

ปีที่ 4 เป็นต้นไป : MLR – 1.750%

เงื่อนไขต้องสมัคร MRTA รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน วงเงินกู้ 500,000-50,000,000 บาท ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี

9.ธนาคารทหารไทยธนชาต

“สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์” อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.700%

ปีที่ 1 : MRR-3.58%

ปีที่ 2 : MRR-3.58%

ปีที่ 3 : MRR-3.58%

ปีที่ 4 เป็นต้นไป : MRR-1.63%

เงื่อนไขต้องสมัคร MRTA รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน วงเงินกู้ 500,000-50,000,000 บาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 35 ปี (หรือ 420 เดือน) ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

รีไฟแนนซ์ 2567 อย่างไร ให้คุ้มสุด

ก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์ ควรเปรียบเทียบระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ กับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการรีไฟแนนซ์ก่อนว่าคุ้มค่าหรือไม่

  • ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ คำนวณได้จากการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเดิมกับธนาคารใหม่
  • ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการรีไฟแนนซ์ เช่น ค่าปรับกรณีไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด (Prepayment fee)
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อ ค่าประเมินหลักประกัน ค่าจดจำนองหลักประกัน ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫

Tel : 02-0810000

Website: https://primo.co.th/

Line : https://lin.ee/Jt3nhkF