แบบประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการ

Juristic Person Director

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกบ้านอย่างสูงสุด

*เพียงคลิก เลือกคำตอบด้านบน