บริการของเรา

PRIMO REALTOR

Project Sales& Marketing
(Sole Agent)

บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (Living Partner) ตั้งแต่การวิเคราะห์พื้นที่, การยื่น EIA, การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย, การกำหนดราคาขาย และการทำการตลาด
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งให้บริการก่อนและหลังการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่อการอยู่อาศัย และเพื่อการลงทุน

Projects Reference

กิจกรรมที่ผ่านมา

PRIMO REALTOR

ให้บริการเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ และทำการตลาดโครงการแบบครบวงจร
โดยเน้นทำการตลาดในส่วนของต่างประเทศเป็นหลัก รวมถึงการจัดงาน Exclusive Agent Day
เพื่อนำเสนอโครงการที่น่าสนใจให้กับสมาชิกเอเจนท์ทั้งไทยและต่างประเทศ

กิจกรรมที่ผ่านมา