พรีโม จัดกิจกรรม “ปล่อยเต่า คืนถิ่นทะเลไทย”

พรีโม จัดกิจกรรม "ปล่อยเต่า คืนถิ่นทะเลไทย"

เพื่อเป็นการปลูกฝัง และสร้างความตระหนักรู้ในการช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงจะสูญพันธุ์ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ปล่อยเต่า คืนถิ่นทะเลไทย” เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์สัตว์ทะเล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการและฟังบรรยาย พร้อมได้ปล่อยเต่าทะเลที่ชายหาด ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับกิจกรรม “ปล่อยเต่า คืนถิ่นทะเลไทย” เป็นกิจกรรมที่รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ร่วมกันรักษาทรัพยากรทั้งบริเวณชายฝั่ง และในทะเล พร้อมลดการสูญเสียของสัตว์ทะเลหายาก หรือที่ใกล้สูญพันธุ์ อย่างเต่าทะเล ให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทยไปอีกนานแสนนาน

เพราะการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกันเพื่อให้คงอยู่กับเราไปอีกยาวนานและยั่งยืน