พรีโม ร่วมถ่ายทอดความรู้ในงานอบรม หลักสูตร ToPCATS หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ รุ่นที่ 4

หลักสูตร ToPCATS

งานอบรมหลักสูตร ToPCATS หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ รุ่นที่ 4

คุณจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร “ToPCATS หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ รุ่นที่ 4”

จัดโดยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายพัฒนา การบริการของไทยให้เติบโตทั่วถึงอย่างยั่งยืน

โดยคุณจตุพร ได้ถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “Service Innovation:case study” กล่าวถึง ภาพรวมด้านนวัตกรรมที่ ควบคู่กับการบริการของกลุ่มออริจิ้นและบริษัทในเครือ ที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจและพัฒนาทั้งสินค้าและบริการ

นำไปสู่การเติบโตและเกิดธุรกิจใหม่ๆ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย พร้อมเผยถึงการวางแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินงานด้านการบริการแบบ Super Living Services รวมถึง การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

——————————

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫

📱 Tel : 02-0810000

🌏 Website: https://primo.co.th/

📶 Line : https://lin.ee/Jt3nhkF