ภาพบรรยากาศงาน The Future of Property Management #3

ภาพบรรยากาศงาน The Future of Property Management #3 ซึ่งทาง Primo Management ร่วมออกบูธกับสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า Central World ในวันที่ 3-4 สิงหาคม ที่ผ่านมา