𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐓𝐨 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 สร้างโอกาส ส่งเสริมรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง

สร้างโอกาส ส่งเสริมรายได้

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือร่วมสร้างโอกาส ให้กับชุมชนสายลวดซอย 4 (ภาณุรังษี) เทศบาลนครสมุทรปราการ

เป็นพื้นที่รอบโครงการ The Origin E22 Station ให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Housekeeping Service บริการงานทำความสะอาดภายในพื้นที่ของโครงการ

โดยมีการลงพื้นที่รับฟังความต้องการ ความคิดเห็น ความเป็นไปได้ ในการทำงานของคนในชุมชน รับสมัครงาน คัดเลือก Training ฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้ในทำงาน ด้านบุคลิภาพ, ด้าน Mindset ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

และทดลองปฏิบัติงานจริง ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐานการบริการของบริษัทฯ และที่สำคัญโอกาสดีๆ มีอยู่รอบๆ เสมอ