ออริจิ้น จับมือ สถาปัตย์ มธ. แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ พัฒนาบุคลากร

ออริจิ้น จับมือ สถาปัตย์ มธ.

คุณสมสกุล แสงสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างกัน การรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเข้าร่วมฝึกงานในบริษัทฯ เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ สร้างกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการ และการวิจัยอื่นๆให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

โดยมีคุณปิติ จารุกำจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟ้า ลิขิตสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เมื่อเร็วๆนี้