เจาะลึกโมเดลธุรกิจ IPO น้องใหม่ “PRI”

เจาะลึก

“พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น หรือ PRI (พีริ)” Holding Company ที่ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ แก่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร รายแรกในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเข้าอยู่อาศัย เข้าอยู่อาศัย และบริการหลังการขายอสังหาฯ โดยมีเป้าหมายขึ้นเป็น TOP3 ของกลุ่ม เซอร์วิส โซลูชั่น ในประเทศ เตรียมเสนอขาย IPO ต่อยอดการเติบโตในอนาคต

นางสาวจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO หญิงแห่งบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งว่า PRI ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 หรือกว่า 11 ปี โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาอสังหาระดับต้นๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทแม่ หรือก่อตั้งขึ้นมาในช่วงไล่เลี่ยกับบริษัทแม่ไม่นานนัก ธุรกิจแรกเริ่มส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการบริหารนิติบุคคล การบริหารการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (One Stop Service) เพื่อตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยในทุกจังหวะของการใช้ชีวิต ผ่านการดำเนินงานโดย 8 บริษัทฯ ที่แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.กลุ่ม Pre-Living Services หรือกลุ่มธุรกิจต้นน้ำ ให้บริการแก่กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการใช้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคาร สำนักงาน หรือโรงงาน ตลอดจนบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ

2.กลุ่ม Living Services หรือกลุ่มธุรกิจกลางน้ำ ให้บริการแก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ลูกค้าของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนลูกค้าเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด บ้านจัดสรร ธุรกิจตัวแทนซื้อ-ขายและจัดหาผู้เช่าห้องชุดหรือบ้านจัดสรร ธุรกิจบริหารโรงแรมและที่อยู่อาศัย ปัจจุบันเป็นสัดส่วนรายได้หลัก

3.กลุ่ม Living & Earning Services กลุ่มธุรกิจปลายน้ำ ให้บริการแก่ลูกค้าของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ ลูกบ้าน เช่น ลูกค้าคอนโดมิเนียม ลูกค้าหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น โรงงาน โรงแรม ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน ได้แก่ ธุรกิจออกแบบและตกแต่งภายในที่พักอาศัย พื้นที่ส่วนกลาง ธุรกิจบริการทำความสะอาดและบริการช่างประเภทต่างๆ

เล็งขยายฐานลูกค้า

โดยมีลูกค้า 2 กลุ่ม คือ 1) โครงการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ และลูกค้ารายย่อยของกลุ่มบริษัทฯ และ 2) โครงการอสังหาริมทรัพย์และลูกค้ารายย่อยของผู้ประกอบการรายอื่นๆ เเละแผนการเติบโตจะมุ่งขยายฐานลูกค้ารายย่อยและเพิ่มสัดส่วนลูกค้าโครงการอสังหาฯ ทั่วไป รวมถึงขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ EEC

“ปัจจุบันเราเข้าไปบริหารนิติบุคคลให้มากกว่า 62 โครงการ คิดเป็นจำนวนมากกว่า 37,000 ยูนิต ดูแลลูกบ้านกว่า 65,000 คน เมื่อรวมกับผู้บริโภคในกลุ่มธุรกิจอื่นด้วย ทำให้วันนี้เราดูแลลูกค้าอยู่มากกว่าแสนราย โดยมีเป้าหมายขึ้นเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมการให้บริการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร” นางสาวจตุพร กล่าว

ขยายบุคลากรเสริมแกร่ง

หลังจากเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นที่แล้วเสร็จบริษัทมีแผนจะเพิ่มจำนวนแรงงาน เพื่อรองรับต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

รอ กลต.อนุมัติ

ปัจจุบันขั้นตอนการระดมทุนบริษัทได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 80 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 320 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 240 ล้านหุ้น

และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรารวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัท กำหนดไว้ในแต่ละปี

ขอบคุณข้อมูลจาก: thunhoon.com

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพ . 📮 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Contact 📞 Tel : 02-0810000 🌐 Website: https://primo.co.th/ 💚Line : https://lin.ee/Jt3nhkF #PrimoServiceSolutions #propertymanagement #agent #interior #cleaningservice #hotelservice #อสังหาริมทรัพย์