𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 และบริษัทในเครือ ร่วมลงนามกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บริษัทพรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำโดย นางสาวจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่ง ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี

ทั้งนี้ทาง Primo Family ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อกิจกรรมในอนาคตต่อไป


𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

Tel : 02-0810000

Website: https://primo.co.th/

Line : https://lin.ee/Jt3nhkF