PRI ตั้ง “ พิเชษฐ พินิจพล ” ขึ้น CEO เดินหน้าสู่ “Happy Maker”

บมจ.พรีโม เซอร์วิสโซลูชั่น (PRI) แต่งตั้ง นาย พิเชษฐ พินิจพล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน นางสาวจตุพร วิไลแก้ว ที่ลาออกเนื่องจากติดภารกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 เป็นต้นไป

นายพิเชษฐ กล่าวว่า จากการที่ได้เข้ามาร่วมเสริมทัพความแข็งแกร่งของทีมบริหาร PRI ตั้งแต่ช่วงต้นปี 66 ทำให้มีความเข้าใจในทุกมิติของธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจน ทั้งธุรกิจที่ปรึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม (Pre-Living Services) ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาฯ (Living Services) และ ธุรกิจให้บริการหลังการขายอสังหาฯ (Living & Earning Services)

เมื่อผนวกกับประสบการณ์ด้านการทำงานกว่า 20 ปี จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะช่วยเสริมทีมผู้บริหารให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และ PRI จะยังคงเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในทุกกลุ่มธุรกิจ

ส่วนของแผนการดำเนินงานจะยังคงดำเนินภายใต้กลยุทธ์ Super Living Service อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจบริการใหม่ๆ ให้กับทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในหลากหลายมิติ

รวมทั้งการเพิ่มบริการในเซ็กเมนต์ใหม่ การเปิดตัวธุรกิจใหม่ ตลอดจนการบุกตลาดต่างจังหวัดตามแผนที่วางไว้ มั่นใจรายได้ทั้งปี 1.3 พันล้านบาท ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น Happy Maker ที่มีบริการพร้อมตอบโจทย์การสร้างความสุขให้ผู้บริโภคตลอดช่วงชีวิต