จะเป็นอย่างไร? หากไม่ได้ชำระค่าส่วนกลาง คอนโด-หมู่บ้าน ตามกำหนดเวลา

จะเป็นอย่างไร? หากไม่ได้ชำระค่าส่วนกลาง คอนโด-หมู่บ้าน ตามกำหนดเวลา

“ค่าส่วนกลาง” เป็นอีกหนึ่งในภาระหน้าที่ของทุกๆคน ที่ตัดสินใจครอบครองคอนโด หรือ หมู่บ้านจัดสรร โดยทุกๆคนถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินนั้นๆ ค่าส่วนกลางต่างๆที่เรียกเก็บนั้น ก็เพื่อนำไปดูแล ปรับปรุง และซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อภาพลักษณ์โครงการ และความสะดวกสบายของทุกคน โดยแต่ละโครงการก็จะมีการแต่งตั้งนิติบุคคลขึ้นมา ทำหน้าที่บริหารจัดการของภาพรวมโครงการนั้น

หากเปรียบเทียบกับสังคมระดับใหญ่อย่างประเทศ ก็คงไม่ต่างกับระบบภาษี ที่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเพื่อนำเงินนั้นไปพัฒนา และบริหารจัดการ สวัสดิการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนรวมในสังคม ค่าส่วนกลางก็มีไว้เพื่อบำรุงรักษาอาคารส่วนต่างๆ ไม่ใช่แค่พื้นที่ส่วนกลาง แต่รวมถึงอาคารทั้งหมด เครื่องจักร งานระบบ สวนหย่อม ต้นไม้ ค่าน้ำ-ไฟส่วนกลาง ทุกสิ่งทุกอย่างในโครงการ ที่ทุกๆคนเป็นเจ้าของร่วมกัน รวมถึงเป็นเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน และรปภ. ที่ทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกลูกบ้านทุกๆคนอยู่นั่นเอง หากขาดค่าส่วนกลางไป โครงการก็คงทรุดโรม คุณภาพก็คงด้อยลง ภาพลักษณ์คงไม่สวยงาม ไม่มีความน่าอยู่อาศัย คงไม่มีใครอยากเช่าอยากเข้ามาอยู่

สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือการมีนิติบุคคลที่ดี เป็นมืออาชีพ เพื่อจะได้สามารถบริหารโครงการจัดสรรการใช้จ่ายค่าส่วนกลางให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ในทุกๆด้าน ทั้งการบริหาร การใช้จ่ายสาธารณูปโภค การบำรุงรักษาและพัฒนาต่างๆ โดยเริ่มต้นง่ายๆแค่การจ่ายค่าส่วนกลาง ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญ ที่ผู้อาศัยทุกคนควรจะต้องจ่าย ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกี่ยวกับความสะดวกกาย สบายใจ และความสุขในการอยู่อาศัย ทั้งต่อตัวท่านเองและต่อผู้อื่น ให้โครงการซึ่งเปรียบเป็นบ้านของเรานั้นดีและบรรยากาศน่าอยู่ เพราะสังคมจะดีขึ้นได้ ด้วยเพียงการเริ่มต้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบเล็กๆจากทุกคนนั่นเอง