การขออนุญาตตกแต่งห้องชุด ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

การขออนุญาตตกแต่งห้องชุด

ขั้นตอน การขออนุญาติเข้าตกแต่งห้องชุด หรือ ขั้นตอนการขออนุญาติเข้าตกแต่งคอนโด ในแต่ละคอนโด จะมีหน่วยงานดูแล ความเรียบร้อย ของส่วนกลางคือ นิติบุคคล อาคารชุด ความคุมการตกแต่งต่อเติมทุกห้องภายในคอนโด ซึ่งช่าง และผู้รับเหมา รวมถึงเจ้าของห้องชุด จะต้องดำเนินการขออนุญาติ ให้เป็นไปตามระเบียบของอาคาร โดยวันนี้เราได้รวบรวมวิธีการขอเข้าตกแต่งมาให้แล้ว

การขออนุญาตตกแต่งห้องชุด

1. ยื่นแบบแปลนการเข้าตกแต่ง 2 ชุดให้ฝ่ายบริหาร จัดการ ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อทำ การตรวจสอบก่อนเข้าตกแต่งล่วงหน้า 7 วัน

2. วางเงินค้ำประกันความเสียหายล่วงหน้า โดย เจ้าของห้องชุดจะต้องชำระภายใน 3 วัน หลังจาก แบบผ่านการอนุมัติจากทางอาคารแล้วตามจำนวน ที่อาคารกำหนดซึ่งเงินค้ำประกันความเสียหาย ล่วงหน้านี้จะได้รับคืนภายหลังจากการตกแต่งห้องชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3. ชำระเงินค่าใช้ลิฟต์และรักษาความสะอาดพื้นที่ ส่วนกลาง

4. แจ้งชื่อผู้ที่จะเข้าทำการตกแต่งและขอบเขตงาน เพื่อทางฝ่ายบริหารจัดการสามารถตรวจสอบและ อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวผ่านเข้า – ออกอาคาร

5. เข้าตกแต่งเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ตามระเบียบอาคารชุด ทั้งนี้หากการตกแต่งมี ผลกระทบกับพื้นที่ส่วนกลางหรือห้องชุดอื่นๆ หรือมลภาวะทางกลิ่น, เสียง หรือได้รับ การ ร้องเรียน ทางนิติบุคคลขอสงวนสิทธ์ิให้ยุติการตกแต่งได้

ทั้งนี้ สำหรับเจ้าของห้องชุดที่ต้องการปรับปรุงตกแต่งคอนโดมิเนียมของตัวเองควรต้องศึกษา ข้อมูลรวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ อย่างรอบคอบ ซึ่งหากไม่แน่ใจควรติดต่อสอบถามกับทางนิติบุคคลโครงการไม่ควรบุ่มบ่ามทำอะไร โดยพลการ เพราะถ้าผิดพลาดรับรองเรื่องยืดยาว และยืดเยื้อแน่นอน ดังนั้นเจ้าของห้องควรยึดแนวปฏิบัติหลักๆ ไว้ก่อน หากนิติบุคคลยังไม่มีการแจ้งอะไร ดังนี้

  • หากต้องการปรับปรุงหรือต่อเติมห้อง การดำเนินการนั้นจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายควบคุมอาคาร หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
  • เจ้าของห้องต้องเสนอพิมพ์เขียวงานออกแบบที่ต้องการจะปรับปรุง และจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลโครงการแล้ว
  • เจ้าของห้องต้องแจ้งเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้พักอาศัยที่มีอาณาเขตที่ อยู่ติดกัน สูงกว่าและต่ำกว่า โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการและขอบเขตความรับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆขึ้น
  • จุดที่จะแก้ไขต้องไม่ใช่พื้นที่ส่วนกลางของคอนโดมิเนียม

ทำไมต้อง ขออนุญาตตกแต่งห้องชุด ?

เหตุผลที่คุณจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตต่อเติมคอนโดกับทางนิติบุคคล เนื่องจาก ทางนิติฯ จะนำคำร้องขออนุญาตต่อเติมคอนโดของคุณไปยื่นเรื่องให้กับวิศวกรอาคาร เพื่อให้เขาดูว่าสามารถทำได้หรือไม่ ? มีผลกระทบกับตัวโครงสร้างของอาคารหรือเปล่า ? ยิ่งหากการขออนุญาตต่อเติมคอนโดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตึก เช่น การทุบผนังกั้นห้อง การขยายระเบียงให้กว้างขึ้น การเพิ่มประตูหรือหน้าต่าง ฯลฯ ยิ่งต้องมีการตรวจสอบที่เข้มงวดเป็นพิเศษ

เนื่องจากการก่อสร้างคอนโดขึ้นมานั้น ทางวิศวกรอาคารจะมีการคำนวณด้านโครงสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการคำนวณเผื่อสำหรับการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอาคารใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นคุณจึงจำเป็นที่จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตต่อเติมคอนโดกับทางนิติฯ นั่นเอง

สามารถอ่านบทความดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ PRI บทความ