ที่มาวัน April Fools’ Day 2023

ที่มาวัน April Fools’ Day 2023 วันที่ 1 เมษายนของทุกปี ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่คนทั่วโลกนิยมแกล้งเพื่อนๆ หรือคนสนิทของตนด้วยการแกล้งโกหกในเรื่องต่าง ๆ เนื่องด้วยเป็นวัน “April Fool’s Day” หรือวันโกหกของโลก ในปัจจุบันเองคนไทยก็รับเอาวัฒนธรรมนี้เข้ามาและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเป็นเทศกาลแกล้งคน สอดคล้องกับนิสัยรักความสนุกสนานของคนไทย

โดยต้นกำเนิดของวัน “April Fool’s Day” ได้รับการสันนิษฐานว่าเริ่มมีวัฒนธรรมนี้ตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-19 ในแถบประเทศทางยุโรป เช่น ฝรั่งเศส กรีก เป็นต้น ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองกันโดยผู้คนจะเล่นมุกตลก “โกหก” หรือเล่าเรื่องหลอกลวงให้อีกฝ่ายหนึ่งฟัง จากนั้นจึงค่อยเฉลยความจริงในวันต่อมา

อีกหนึ่งทฤษฎีเชื่อว่าวัน “April Fool’s Day” มีความเชื่อมโยงกับการกำหนดให้วันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ โดยแต่เดิมในยุคกลางนั้น วันขึ้นปีใหม่ของชาวยุโรปคือวันที่ 1 เมษายน ต่อมาในปี ค.ศ. 1592 พระสันตปาปาเกรเกอรี่ได้ประกาศใช้ปฏิทินใหม่สำหรับชาวคริสต์ ทำให้วันขึ้นปีใหม่ถูกเปลี่ยนไปเป็นวันที่ 1 มกราคมนั่นเอง

และเนื่องจากปัญหาด้านการสื่อสารที่ล่าช้าในยุคนั้น ยังคงมีประชาชนบางส่วนที่ไม่รู้หรือรู้แต่ไม่เชื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พวกเขายังจัดงานฉลองวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 เมษายนตามเดิม ทำให้คนอื่น ๆ พากันเรียกพวกเขาว่า ” พวกเมษาหน้าโง่” (April Fools) นั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก: matichon.co.th, bangkokbiznews.com

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพ สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ 02-081-0000 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลการบริการของเราเพิ่มเติมค่ะ