อยาก พาสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 2024

อยาก พาสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 2024 การพาสัตว์เลี้ยงไปต่างประเทศมีขั้นตอนและกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงของคุณจะถูกดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตลอดการเดินทาง

  • สัตว์เลี้ยงต้องมีการฝัง Microchip
  • สำเนาพาสปอร์ตของเจ้าของสัตว์เลี้ยง
  • ใบอนุญาตนำสัตว์เลี้ยงออกนอกประเทศ
  • ใบอนุญาตนำเข้าสัตว์เลี้ยงของประเทศปลายทาง
  • ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  • ใบรับรองสุขอนามัย
  • เอกสารอื่น ๆ ที่ประเทศปลายทางต้องการ

*อย่าลืมตรวจสอบน้ำหนักสัตว์เลี้ยงตามที่แต่ละสายการบินกำหนด ในส่วนอื่น ๆ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับ: ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่คุณกำลังจะเดินทางไป เช่น การบังคับกฎหมายการนำสัตว์เลี้ยงเข้าหรือออกจากประเทศ การตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้สามารถทำได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบที่ประเทศที่คุณจะเดินทางไป

เช็คข้อกำหนดและเตรียมความพร้อม: บางประเทศอาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการนำสัตว์เลี้ยงเข้าประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพของสัตว์ เขาไปในประเทศเหล่านั้น รวมถึงการฉีดวัคซีนหรือการทำเอกสารสุนทรียะเพื่อรับรองว่าสัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี แนะนำให้ตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้ล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมตามที่เรียกของประเทศปลายทาง

ติดต่อสายการบินหรือขนส่งสัตว์: ติดต่อสายการบินหรือบริการขนส่งสัตว์ที่คุณต้องการใช้เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินหรือยานพาหนะ รวมถึงข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมที่อาจเกี่ยวข้อง.

เตรียมเอกสารที่จำเป็น: ตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง มักจะต้องมีเอกสารที่รับรองสุขภาพของสัตว์เลี้ยง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและการตรวจสุขภาพ

เตรียมตัวสำหรับการเดินทาง: หากสัตว์เลี้ยงของคุณต้องการเวลานานในการเดินทาง คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยการนำเสนออาหารและน้ำเพียงพอ และตั้งค่าสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫

Tel : 02-0810000

Website: https://primo.co.th/

Line : https://lin.ee/Jt3nhkF