มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี เปิดวันไหน อัปเดตล่าสุด 2566

มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี

มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี อีกหนึ่งโครงการที่ช่วยลดเวลา และช่วยลดปริมาณการจราจร สำหรับผู้ใช้เส้นทางมุ่งหน้าไป จ.กาญจนบุรี วันนี้มาไขคำตอบกันว่า จะเปิดใช้เมื่อไร ขึ้นที่ไหน และใช้เวลาเท่าไร เราได้รวบรวมมาให้หมดแล้ว ไปดูกันได้เลย

มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี เปิดใช้เมื่อไร ?

รายงานข่าวจาก กรมทางหลวง (ทล.) โดย นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ได้แจ้งว่า ตามที่ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า และตรวจเช็กความพร้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี พบว่า โครงการมีความคืบหน้าไปแล้ว 95.430%

โดยคาดว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในช่วง ก.ค.67 และจะสามารถเปิดใช้งานอย่างเต็มระบบได้ในปี 2568 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะเปิดใช้เพื่อทดสอบระบบในช่วงปลายปี 2567 โดย มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี จะเปิดให้ทดลองวิ่งฟรี ในช่วงวันที่ 28 ธ.ค. 2566 ถึง 3 ม.ค. 2567 เพื่อช่วยลดเวลา และลดปริมาณรถที่มุ่งหน้าออกไป จ.กาญจนบุรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้

มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรี กี่ชั่วโมง

เพจ M 81 ให้ข้อมูลว่า แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 หรือ M 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี  มีระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร โดยออกแบบให้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์

มีเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี-อ.พนมทวน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ

รวมถึงมีแนวเส้นทางที่แยกออกจากชุมทางต่างระดับนครชัยศรี  ไปเชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม – ชะอำ ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างในอนาคตเป็นระยะทางอีกประมาณ 9 กิโลเมตร

โดยเส้นทาง M81 มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรี ตั้งแต่ ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ ถึง ทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี จะใช้เวลาประมาณ 50 นาที โดยประมาณ

มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรี ขึ้นที่ไหน

เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการกับทางหลวงสายสําคัญ ๆ มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี มีทั้งหมด 8 แห่ง ดังนี้

1. ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ เชื่อมต่อกับทางพิเศษหมายเลข 9 และถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงหมายเลข 302)

2. ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 3323)

3. ชุมทางต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91)

4. ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 3036)

5. ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 321)

6. ทางแยกต่างระดับท่ามะกา (ทางหลวงหมายเลข 3394)

7. ทางแยกต่างระดับท่าม่วง (ทางหลวงหมายเลข 3081)

8. ทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 324)

โดย มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีจะเริ่มต้นที่ ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ บริเวณ เซ็นทรัลเวสต์เกต (Central Westgate) และ สิ้นสุดที่ ทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 324) หรือ กาญจนบุรี พนมทวน

ทำความรู้จัก M81 มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 เป็นหนึ่งโครงการสําคัญที่มีความจําเป็นเร่งด่วน โดยได้รับการบรรจุ ในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ของกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

รูปแบบการก่อสร้าง

เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ ขนาด 4-6 ช่องจราจร เขตทางทั่วไปกว้างประมาณ 70 เมตร (บริเวณที่มีการออกแบบทางบริการจะเพิ่มความกว้างเขตทางออกไปด้านละ 20 เมตร) ผิวทางเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่


– ช่วงที่ 1 บางใหญ่-นครปฐม (ทางหลวงหมายเลข 321) (กม.2+750 – กม.47+500) ออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษบนดินขนาด 6 ช่องจราจร


– ช่วงที่ 2 นครปฐม (ทางหลวงหมายเลข 321)-กาญจนบุรี (กม.47+500 – กม.96+410) ออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษบนดินขนาด 4 ช่องจราจร

โดยตลอดสายทางได้ออกแบบให้มีทางลอดและทางข้ามเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ และจากความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ได้ออกแบบให้มีทางยกระดับไว้บริเวณช่วงต้นของโครงการ คือ กม.0+400 – กม.2+750 เนื่องจากช่วงนี้มีสภาพเป็นชุมชนหนาแน่นโดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีอยู่จํานวนมาก จึงได้ออกแบบเป็นสะพานยกระดับยาวต่อเนื่องไปจนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางบางใหญ่

การจัดเก็บค่าผ่านทาง

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง กรมทางหลวงได้กำหนดให้จัดเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง โดยกรมทางหลวงจะกำหนดให้มีวิธีการ ดังนี้

  1. จัดเก็บค่าผ่านทางทั้งแบบเงินสด (Manual Toll Collection : MTC)
  2. แบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection : ETC ) และแบบ Multi-lane free flow (M-Flow)

โดยมีราคาดังนี้

ราคาค่าผ่านทางทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร
1. รถยนต์ 4 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 150 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 1.5 บาทต่อกิโลเมตร
2. รถยนต์ 6 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 240 บาท ประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.4 บาทต่อกิโลเมตร
3. รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 350 บาทประกอบด้วย ค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 3.45 บาทต่อกิโลเมตร

สรุป ราคาค่าผ่านทางสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร ดังนี้

  1. รถยนต์ 4 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 150 บาท
  2. รถยนต์ 6 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 240 บาท
  3. รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ ค่าผ่านทางสูงสุดตลอดเส้นทาง 350 บาท

ติดตามอ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫

Tel : 02-0810000

Website: https://primo.co.th/

Line : https://lin.ee/Jt3nhkF