ระเบียบในการพักอาศัย มีอะไรบ้างล่าสุด 2023

ระเบียบในการพักอาศัย มีอะไรบ้างล่าสุด 2023 การใช้ชีวิตในคอนโดมีกฎระเบียบบางอย่างที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่กลมกลืนสำหรับผู้อยู่อาศัยทุก ๆ คน แม้ว่าข้อบังคับเฉพาะอาจแตกต่างกันไป วันนี้เราเลยรวบรวมกฎระเบียบเบื้องต้นมาฝากค่ะ

แจ้งชื่อก่อนย้ายเข้าคอนโด

 • แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานนิติบุคคลได้ทราบถึงการย้ายเข้า พร้อมลงทะเบียนการเข้าพักอาศัย
 • เขียนเบอร์โทรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน แจ้งจำนวนสมาชิก ทะเบียนรถยนต์
 • แจ้งความประสงค์ให้ทางฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการเปิดมิเตอร์น้ำและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าห้องชุด
 • จดมิเตอร์น้ำประปาเพื่อใช้คำนวณและเรียกเก็บค่าน้ำตามจำนวนการใช้น้ำในเดือนถัดไป

การนำทรัพย์สินเข้า-ออกภายในคอนโด

การตรวจสอบสภาพทรัพย์สินก่อนนำเข้าหรือหลังออกจากคอนโดมิเนียมเป็นการทำความเข้าใจและตรวจสอบสภาพของทรัพย์สินเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความเสียหายหรือการบกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการนำเข้าหรือออก กระบวนการนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใสระหว่างเจ้าของห้องชุดและคอนโดมิเนียม

 • การนำทรัพย์สินเข้า-ออกภายในคอนโดเป็นกระบวนการที่คอนโดมิเนียมจัดการเพื่อให้เจ้าของห้องชุดสามารถนำเข้าหรือออกทรัพย์สินได้อย่างสะดวกสบาย และให้ความปลอดภัยในการดำเนินการด้วย
 • โดยสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอน ดังนี้
 • ขอรับแบบฟอร์มอนุญาตนำทรัพย์สินเข้า-ออกได้ที่สำนักงานนิติบุคคล
 • กรอกรายละเอียดทรัพย์สินให้ครบถ้วน
 • เจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดพิจารณาลงนามอนุมัติ
 • ยื่นที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบรายการ
 • การขนย้ายให้ใช้ลิฟต์ขนของและขนย้ายด้วยความระมัดระวัง

กฎหมายที่จอดรถคอนโด

 • จำนวนที่จอดรถของคอนโด

กฎหมายที่จอดรถตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 7 และ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 ซึ่งคอนโดมิเนียมจะจัดอยู่ในประเภทของที่อยู่อาศัยรวม หรืออาคารชุด โดยแบ่งจำนวนพื้นที่จอดรถ จะต้องพิจารณา 2 กรณี คือ

คำนวณตามพื้นที่การใช้สอย แบ่งเป็น

 • ในเขตพื้นที่ กทม. ห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตร.ม.ขึ้นไป จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน / 1 ห้อง
 • นอกเขตพื้นที่ กทม. ห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตร.ม.ขึ้นไป จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน / 2 ห้อง

คำนวณตามขนาดของอาคาร ทั้งนี้ อาคารใดที่มีพื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 1000 ตร.ม. และ สูง 15 เมตรขึ้นไป หรือ อาคารที่มีพื้นที่ก่อสร้างเกิน 2000 ตร.ม. จะถูกแบ่งเป็น

 • ในเขตพื้นที่ กทม. ทุก ๆ พื้นที่ก่อสร้าง 120 ตร.ม. จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน
 • นอกเขตพื้นที่ กทม. ทุก ๆ พื้นที่ก่อสร้าง 240 ตร.ม. จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน

กฎหมายนี้ คอนโดจะต้องคำนวณโดยนำจำนวนที่จอดรถมาเปรียบเทียบกับจำนวนยูนิตห้องในโครงการ และหาออกมาเป็น % ของที่จอดรถคอนโด ซึ่งเจ้าของโครงการต้องมี % ที่จอดรถไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

ขนาดและรูปแบบที่จอดรถ

ตามกฏหมาย ที่จอดรถ 1 คันนั้น จะต้องมีขนาดอย่างน้อย 2.4 x 5 เมตร เพื่อให้สามารถครอบคลุมพื้นที่การจอดรถให้เป็นระเบียบ โดยมีรูปแบบการจัดสรรที่จอดรถอยู่ 4 รูปแบบ ประกอบด้วย

 • จอดขนาน หรือเอียงไม่เกิน 30 องศา โดยต้องมีทางถนนวิ่งไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
 • ที่จอดรถที่มีช่องเอียง 30-60 องศา โดยต้องมีทางถนนรถวิ่งไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
 • ที่จอดรถที่มีช่องเอียง 60-90 องศา โดยต้องมีทางถนนรถวิ่งไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร

ที่จอดรถที่อยู่ด้านหน้าอาคารที่เป็นช่อง 90 องศา ซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่การทำพื้นที่จอดรถ สถาปนิกจะวางให้สัมพันธ์กับแนวเสา เช่น ระยะห่างระหว่างเสายาว  8 เมตรจะสามารถจอดรถได้ 3 คัน เป็นต้น

ระเบียบการใช้บริการสะว่ายน้ำส่วนกลาง

 • สระว่ายน้ำเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น.(ขึ้นอยู่ระเบียบของแต่ละโครงการ)
 • ผู้ใช้บริการต้องเป็นเจ้าของห้องชุด หรือผู้พักอาศัยที่ได้รับอนุญาต โดย 1 ห้องชุด จะได้สิทธิ์ จำนวน 4 สิทธิ์ (ขึ้นอยู่ระเบียบของแต่ละโครงการ)
 • ห้ามบุคคลที่เป็นผู้ป่วยโรคผิวหนังหรือเป็นโรคติดต่อ ทุกชนิด และห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้บริการสระว่ายน้ำ โดยไม่มีผู้ปกครองดูแล
 • ห้ามสวมรองเท้า เข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ
 • ผู้ใช้บริการต้อง สวมชุดว่ายน้ำ ตามแบบมาตรฐานสากล
 • ชำระร่างกาย ก่อนลงสระ
 • ห้ามสูบบุหรี่ หรือ รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณสระว่ายน้ำรวมทั้งเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์
 • ห้ามลงสระว่ายน้ำใน ขณะที่ฝนตก และห้ามนำแก้ว หรือวัสดุสิ่งของที่แตกได้
  และเป็นอันตรายเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
 • ห้ามนำอุปกรณ์ที่ใหญ่เกินควร ลงมาเล่นในสระว่ายน้ำ
 • ใช้สระว่ายน้ำด้วยความสุภาพ ไม่รบกวนผู้อื่น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของห้องชุดและผู้อาศัย เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบการใช้พื้นที่ของอาคาร

การใช้บริการห้องออกกำลังกาย

 • ห้องออกกำลังกายเปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น.
 • ผู้ใช้บริการต้องเป็นเจ้าของห้องชุด หรือผู้พักอาศัยที่ได้รับอนุญาตโดย 1 ห้องชุด จะได้สิทธิ์ จำนวน 4 สิทธิ์
 • อนุญาตให้เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัยในห้องชุดโดยใช้สิทธิ์ของเจ้าของร่วมใช้บริการได้เท่านั้น
 • การใช้บริการต้องแต่งกายด้วยชุดสำหรับเล่น กีฬาที่เหมาะสมและไม่เปียกน้ำ ห้ามถอดเสื้อ หรือสวมรองเท้าแตะขณะออกกำลังกาย
 • ผู้ใช้บริการต้องศึกษาคำแนะนำข้อเสนอแนะวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายที่ติด อยู่ในห้องออกกำลังกาย
 • ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง
 • บุคคลต่อไปนี้ห้ามใช้บริการห้องออกกำลังกายโดยเด็ดขาด – ผู้ป่วยที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรืออยู่ระหว่างการ
 • พักฟื้น ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทุกชนิดและโรคหัวใจผู้ที่ดื่มสุรา เบียร์ หรือของมึนเมาทุกชนิดรวม ถึงคนที่มี
 • อาการมึนเมา และห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้พื้นที่โดยลำพัง
 • ห้ามนำอาหารทุกชนิด เข้าไปรับประทานในห้องออกกำลังกายโดยเด็ดขาด
 • ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มของมึนเมาในห้อง ออกกำลังกาย
 • ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาด และโปรดใช้อุปกรณ์ด้วยความสุภาพ เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่น
 • โปรดใช้เครื่องออกกำลังกายตามวิธีที่ถูกต้องหากเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่สะดวกกรุณาแจ้งฝ่ายบริการจัดการ ให้ทราบทันที
 • ขอความร่วมมืองดเว้นการใช้โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์เครื่องเสียงรบกวนผู้อื่น

เมื่อไม่ได้เข้าพักอาศัยเป็นเวลานานต้องทำอย่างไร

 • ตรวจสอบก๊อกน้ำและถังชักโครก ปิดก๊อกน้ำให้สนิทและปิดวาล์วน้ำหน้าห้องชุด
 • ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดและสับเบรกเกอร์ไฟฟ้าของห้องชุด
 • ตรวจสอบประตูระเบียงและหน้าต่างทุกบานปิดให้สนิทเพื่อป้องกันฝนสาดเข้ามาภายในห้องชุด
 • กรณีที่ไม่มีผู้พักอาศัย ควรหาโอกาสเข้าเปิดห้องชุดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
 • เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศและลดความชื้นภายในห้องซึ่งอาจมีผลต่อการยืดหดตัว ของไม้ที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และพื้นไม้ลามิเนต

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ผู้นำธุรกิจการบริการดูแลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคารชุด | หมู่บ้านจัดสรร |อาคารสำนักงาน ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบที่ใช่ สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านบริหารโครงการได้ที่ 02-081-0000หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลการบริการของเราเพิ่มเติมค่ะ