ลงทุนคอนโดแบบไหนทำกำไรได้ดีกว่า ?

การลงทุนในคอนโดมีหลายวิธีที่สามารถทำได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับกำไร โดยระบบการลงทุนแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น การเลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสมจะต้องพิจารณาอย่างละเอียด ต่อไปนี้เป็นวิธีการลงทุนที่สามารถเพิ่มโอกาสในการได้รับกำไรจากการลงทุนจากคอนโด ดังนั้นลงทุนคอนโดแบบไหนทำกำไรได้ดีกว่า ?

ลงทุนคอนโดแบบไหนทำกำไรได้ดีกว่า ?

การลงทุนในคอนโดใหม่ 

การลงทุนในการซื้อคอนโดใหม่นั้นอาจจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ดังนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง 

1.ราคาที่เหมาะสม: คอนโดใหม่มักมีราคาที่เหมาะสมกว่าคอนโดที่มีอายุมากกว่า โดยเฉพาะในทำเลที่ยังไม่ได้เปิดเผยเต็มรูปแบบ

2.สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่: คอนโดใหม่มักมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอำนวยความสบายที่ใหม่และทันสมัย เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องประชุม ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการจัดการที่ดีเยี่ยม เป็นต้น

3.โอกาสในการออกแบบ: คอนโดใหม่มักมีโอกาสในการออกแบบห้องพักที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เช่าเช่น การออกแบบที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบัน และการออกแบบในแบบที่ผู้เช่าสามารถกำหนดได้ตามต้องการ

4.ราคาเพิ่มขึ้นในอนาคต: เมื่อคอนโดมีอายุกว่า 10 ปี ราคาจะลดลงและมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายได้ง่ายแต่คอนโดใหม่มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาที่อยู่ใกล้เคียงและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มขึ้น


ด้วยความที่เป็นเงินที่เยอะการซื้อคอนโดใหม่นั้นก็อาจจะมีข้อเสียอยู่บ้าง

ข้อเสีย

1.ความเสี่ยงในการเลือกคอนโดใหม่: การเลือกคอนโดใหม่อาจเสี่ยงต่อการเลือกผิดและมีผลกระทบต่อการลงทุนในอนาคต อาจเกิดความผิดพลาดในการเลือกโครงการที่ไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่สะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตของผู้เช่า

2.ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: การลงทุนในคอนโดใหม่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ผู้ลงทุนต้องรับผิดชอบ เช่น ค่าตอบแทนในการบำรุงรักษาอาคาร ค่าใช้จ่ายในการจัดการอาคาร และค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาอาคาร

3.ความเสี่ยงจากการลงทุนในทรัพย์สิน: การลงทุนในคอนโดใหม่เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง เช่นผู้ลงทุนไม่สามารถควบคุมตลาดหรือสถานการณ์เศรษฐกิจได้ และอาจมีความเสี่ยงในการตกของราคาทรัพย์สินในอนาคต

4.การอาศัยอยู่ก่อนเสร็จสิ้นโครงการ: โครงการคอนโดใหม่อาจใช้เวลาในการก่อสร้างนานและคุณอาจต้องรอให้โครงการเสร็จสิ้นก่อนที่คุณจะสามารถเข้าไปอยู่ได้

การลงทุนในสินทรัพย์มือสอง

การลงทุนในสินทรัพย์มือสอง หมายถึงการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผู้ถือครองก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียตามด้านต่างๆ ดังนี้

ข้อดีของการลงทุนในสินทรัพย์มือสอง:

1.มีราคาถูกกว่า: สินทรัพย์มือสองมักมีราคาถูกกว่าสินทรัพย์ใหม่ เนื่องจากมีการใช้งานแล้ว และมีการควบคุมราคาที่ไม่เหมือนกันในทุกๆ แหล่งขาย

2.มีโอกาสในการเพิ่มมูลค่า: สินทรัพย์มือสองบางชนิดอาจมีโอกาสในการเพิ่มมูลค่า และเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่

3.มีรายได้ต่อเดือน: สินทรัพย์มือสองบางชนิด เช่น อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า อาจมีรายได้ต่อเดือนที่สูงกว่าสินทรัพย์ใหม่

ข้อเสียของการลงทุนในสินทรัพย์มือสอง:

1.มีความเสี่ยงในการซื้อ: การลงทุนในสินทรัพย์มือสองอาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่เนื่องจากไม่ทราบถึงประวัติศาสตร์และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสินทรัพย์นั้นๆ

2.ค่าซ่อมแซมสูง: สินทรัพย์มือสองมักมีค่าซ่อมแซมสูงกว่าสินทรัพย์ใหม่ เนื่องจากมีการใช้งานแล้ว

การลงทุนจากประมูลทรัพย์

การลงทุนจากประมูลทรัพย์ หมายถึงการลงทุนในทรัพย์สินที่ถูกขายผ่านการประมูล ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียตามด้านต่างๆ ดังนี้

ข้อดีของการลงทุนจากประมูลทรัพย์:

1.ราคาถูกกว่า: ราคาของทรัพย์สินที่ขายผ่านการประมูลมักจะถูกกว่าราคาตลาดปกติ เนื่องจากผู้ขายมักต้องขายทรัพย์สินในระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้ประมูล และไม่มีการต่อรองราคาได้

2.มีโอกาสในการเพิ่มมูลค่า: ทรัพย์สินที่ถูกขายผ่านการประมูลบางครั้งอาจมีโอกาสในการเพิ่มมูลค่า โดยเฉพาะเมื่อผู้ประมูลมีความรู้ความเข้าใจในตลาดและทรัพย์สินที่ต้องการลงทุน

3.โอกาสในการซื้อทรัพย์สินที่ยากต่อการหา: บางทรัพย์สินที่ถูกขายผ่านการประมูลอาจเป็นทรัพย์สินที่ยากต่อการหาในตลาดปกติ โดยเฉพาะเมื่อเป็นทรัพย์สินที่มีความหายาก เช่น ที่ดินในพื้นที่ชุมชนหรือในที่ตั้งที่ดี

ข้อเสียของการลงทุนจากประมูลทรัพย์:

1.มีความเสี่ยงในการซื้อ: การลงทุนจากประมูลทรัพย์อาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการลงทุนในตลาดปกติ เนื่องจากต้องพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมที่ยากต่อการหา และตาม

2.ไม่สามารถตรวจสอบสภาพทรัพย์สินได้ล่วงหน้า: ผู้ลงทุนที่สนใจในการลงทุนจากประมูลทรัพย์อาจไม่สามารถตรวจสอบสภาพทรัพย์สินได้ล่วงหน้า และอาจไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การประมูลมักจะใช้เวลาและอยู่ในสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประมูลไม่สามารถทำความเข้าใจได้ดีพอกับสภาพที่แท้จริงของทรัพย์สิน

3.ราคาจะเปลี่ยนแปลงได้: ราคาที่จะได้รับจากการประมูลอาจไม่สามารถคาดการณ์ได้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการแข่งขันในขณะที่การประมูลกำลังเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลกำไรที่ต้องการหรือมีความเสี่ยงที่จะเสียเงินทุน

4.การลงทุนในการประมูลทรัพย์อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: การลงทุนในการประมูลทรัพย์อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่น ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมการประมูล ค่าใช้จ่ายในการทำแบบฟอร์มและการตรวจสอบข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนต้องหักค่าใช้จ่ายเหล่านี้ออกจากผลกำไรที่ได้รับในที่สุด

🏡 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐭𝐨𝐫
ผู้เชี่ยวชาญบริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ให้บริการซื้อ ขาย เช่า บ้านและคอนโด
ระดับมืออาชีพแบบครบวงจร
.
📮 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
💬 LINE @: https://lin.ee/QysJ4xN
📞 Tel : 02-0810000, 065-5105370
🌐 Website: https://passionrealtor.com/

#PassionRealtor #PassionforyourFullLiving #PropertyRealtor #ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ #PropertyConsult #PropertyMarketing #พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
#คอนโด #เช่า #เช่าคอนโด #ซื้อคอนโด #่เช่าคอนโด #ขายคอนโด #ซื้อบ้าน #ขายบ้าน #นายหน้าที่ดิน #ซื้อขายที่ดิน