วันรีไซเคิลโลก (Recycle Day)

วันรีไซเคิลโลก (Recycle Day) “วันรีไซเคิลโลก” มาจาก Global Recycling Foundation ที่เห็นความสำคัญของการรีไซเคิล ว่าสามารถช่วยลดปัญหาให้กับโลกของเราได้ จึงพยายามสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับคนในสังคมนั่นเอง

ในปี 2561 องค์การสหประขาชาติได้ยอมรับอย่างเป็นทางการ และกำหนดให้มี “วันรีไซเคิลโลก” ขึ้นมาในปี 2561 เพื่อช่วยให้ผู้คนตระหนักและเฉลิมฉลองให้กับความสำคัญของการรีไซเคิล ในการรักษาทรัพยากรอันมีค่าของเราและรักษาโลกอนาคต

การรีไซเคิลมีประโยชน์อย่างไร?

ลดปริมาณของเสียและลดมลภาวะทางอากาศ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงาน

ลดมลภาวะทางอากาศ ดิน และน้ำ รวมไปถึงการเกิดฝนกรดได้ด้วย

ลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า

วันรีไซเคิลโลก (Recycle Day)

ขอบคุณข้อมูลจาก: pptvhd36.com, renovablesverdes.com

บทความที่เกี่ยวข้อง: Welcome Tesla รวมคอนโดรองรับ รถไฟฟ้า EV Charger

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพ สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ 02-081-0000 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลการบริการของเราเพิ่มเติมค่ะ