วันไบโพลาร์โลก (World bipolar day)

วันไบโพลาร์โลก (World bipolar day)

วันไบโพลาร์โลก (World bipolar day) ตรงกับวันที่ 30 มีนาคมของทุกปี โดยเริ่มต้นขึ้นจากความคิดริเริ่มของเครือข่ายโรคไบโพลาร์ของทวีปเอเชีย (Asian Network of Bipolar Disorder) ซึ่งได้ร่วมกับอีก 2 องค์กร คือ International Bipolar Foundation และสมาพันธ์โรคไบโพลาร์สากล (International Society for Bipolar Disorders)

ในการขับเคลื่อนและทำงานร่วมกันในวันดังกล่าวนี้ โดยถือเอาวันที่ 30 มีนาคมซึ่งเป็นวันเกิดของ วินเซนต์ แวนโก๊ะ (Vincent van Gogh) ที่คาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในผู้ป่วยไบโพลาร์ มาจัดตั้งวันไบโพลาร์โลกขึ้น

โรคนี้เกิดขึ้นจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองรวมทั้งปัจจัยทางด้านจิตสังคม ได้แก่ ความเครียดในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม ผู้ป่วยจะมีอารมณ์แปรปรวนที่ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ อารมณ์เศร้าหรืออารมณ์รื่นเริงสนุกสนานเป็นพัก ๆ โดยระยะเวลาในการแสดงอาการของแต่ละขั้วอาจยาวนานหลายวัน หรืออาจยาวนานหลายสัปดาห์

โรคอารมณ์สองขั้วเป็นโรคที่เรื้อรังมีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้ถึง 80-90 % จึงจำเป็นต้องรักษาด้วยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ป่วย ญาติ และสังคมต้องให้ความสำคัญ รวมถึงเข้าใจกับอาการผู้ป่วย เพื่อเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้ผู้ป่วยเป็นแรงใจในการปฏิบัติตามการรักษา

วันไบโพลาร์โลก (World bipolar day)

ขอบคุณข้อมูลจาก: kapook.com, sikarin.com

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพ สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ที่ 02-081-0000 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลการบริการของเราเพิ่มเติมค่ะ