วิ่งอย่างไร? ให้ปลอดภัยในช่วงโควิด-19

วิ่งอย่างไร ปลอดภัย จากโควิด-19

ทำอย่างไรดี…เมื่อคุณอยากออกไปวิ่งกลางแจ้งในช่วงโควิด-19

แน่นอนว่าไม่ควรวิ่งกันเป็นกลุ่ม ซึ่งหากจะชวนเพื่อนออกไปวิ่งด้วยกัน ก็ควรจำกัดอยู่ที่ 2 คน และในระหว่างวิ่งให้รักษาระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร

วิ่งในพื้นที่เปิดโล่ง มีอากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการวิ่งในพื้นที่แออัด หรือสถานที่ปิด

ไม่ใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการวิ่ง หรือเสื้อผ้าวิ่งร่วมกับผู้อื่น


2
สิ่งที่ต้องระวังในระหว่างการวิ่ง!!

ถาม: ฉันต้องระมัดระวังอะไรบ้างในขณะวิ่ง?

ตอบ: ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า Covid-19 สามารถคงสภาพตัวเองอยู่บนพื้นผิววัตถุต่างๆได้นานขึ้น ดังนั้นในขณะที่วิ่งคุณควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสวัตถุพื้นผิวต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะ และล้างมือให้สะอาดหลังจากกลับบ้านทันที

ถาม: ฉันควรสวมหน้ากากอนามัยในขณะวิ่งคนเดียวหรือไม่?

ตอบ: ไม่ควรเลย เพราะในขณะวิ่งร่างกายของเราต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นเพื่อมาทดแทนตามความต้องการของร่างกาย ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัยขณะออกกำลังกายหรือวิ่ง อาจทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนยิ่งขึ้น และหน้ากากอนามัยบางชนิดที่ช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ เช่น N95 จะยิ่งทำให้สูญเสียออกซิเจนในระดับที่สูงกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไป และอาจทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ตกค้างอยู่ภายในหน้ากากอนามัย แล้วจะยิ่งทำให้คุณหายใจถี่ และเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิม

ขอบคุณข้อมูลจาก สสส. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ