อัปเดต ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 อยู่ดีมีเฮง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567

อัปเดตล่าสุด ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 อยู่ดี เป็นสิริมงคล อยู่แล้วรวย อยู่แล้วเฮง มีเดือนไหน วันไหนบ้าง อัปเดตมาให้แล้วไปดูกันได้เลย

อัปเดต ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567

เดือนมกราคม ปี 2567

 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้

 • วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้

เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้

 • วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้ 
 • วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้

เดือนมีนาคม ปี 2567

 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้ 
 • วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้

 • วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้

เดือนเมษายน ปี 2567

 • วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้ 
 • วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้

 • วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้

เดือนพฤษภาคม ปี 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้

 • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้

เดือนมิถุนายน ปี 2567

 • วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้

 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้ 
 • วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

เดือนกรกฎาคม ปี 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้ 
 • วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้ 
 • วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้

 • วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้

เดือนสิงหาคม ปี 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

เดือนกันยายน ปี 2567

 • วันอังคารที่ 3 กันยายน เกิดวันพุธห้ามใช้ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน เกิดวันจันทร์ห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้

 • วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

เดือนตุลาคม ปี 2567

 • วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม เกิดวันอังคารห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้

 • วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

เดือนพฤศจิกายน ปี 2567

 • วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน เกิดวันพุธห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน เกิดวันพุธห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน เกิดวันพุธห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน เกิดวันพุธห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้

 • วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้ 
 • วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

เดือนธันวาคม ปี 2567

 • วันพุธที่ 4 ธันวาคม เกิดวันเสาร์ห้ามใช้ 
 • วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม เกิดวันจันทร์ห้ามใช้ 
 • วันพุธที่ 11 ธันวาคม เกิดวันเสาร์ห้ามใช้ 
 • วันพุธที่ 18 ธันวาคม เกิดวันเสาร์ห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้

 • วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้ 
 • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้ 
 • วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2567 เกิดวันพุธห้ามใช้

ขอบคุณข้อมูลจาก : 79hora.com  และเฟซบุ๊ก ตั้งชื่อมงคลตามวันเกิด เปลี่ยนชื่อแล้วรวย รับทรัพย์ 

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫

Tel : 02-0810000

Website: https://primo.co.th/

Line : https://lin.ee/Jt3nhkF