อัพเดท 10 เทรนด์อสังหาฯโลก จุดเปลี่ยนที่ต้องจับตามอง 

เทรนด์อสังหาฯ

Baramizi Lab อัพเดท 10 เทรนด์อสังหาฯ โลก คนรุ่นใหม่นิยมเช่าบ้าน-คอนโดฯ มากขึ้น แทนที่อยากจะเป็นเจ้าของถือกรรมสิทธิ์

10 เทรนด์อสังหาฯ โลก รู้เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ทัน

  1. BIODIVERSE WELL-LIVING

ผู้คนโหยหาพื้นที่เยียวยาจิตใจ และสุขภาพมากขึ้น

  1. THE SERENEXURIOU

ผู้คนโหยหาความเงียบสงบ และสมดุลในชีวิตมากขึ้น

  1. ALL-IN-HOME

บ้านต้องรองรับทุกมิติของการใช้ชีวิต 

  1. ACTIVE-AGING EXTENDED

ทีอยู่อาศัยเป็นสิ่งแรกที่กลุ่มผู้สูงอายุคิดถึงเป็นอย่างแรก

  1. R/O PHENOMENA 

กลุ่มวัยทำงาน (Millennials) เลือกเช่ามากกว่าเป็นเจ้าของ

  1. REAL ESTATE AS A SERVICE

ความต้องการของผู้บริโภคมีความเฉพาะตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น

  1. AI ASSISTANCE 

โหยหาผู้ช่วยที่มาทำเรื่องที่ต้องใช้เวลามากๆให้หายไปจากชีวิต 

  1. NET ZERO AGENDA 

เป็นผู้นำเพื่อผลประโยชน์ของโลกและธุรกิจ

  1. HUMANITY RESILIENCE 

การปรับตัวของนวัตกรรมที่อยู่อาศัย ต้องสามารถทนต่อภูมิอากาศได้

ทุกรูปแบบ 

  1. NEW FRONTIER

วิจัย พัฒนา และนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้

ที่มา : Baramizi Lab