อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอาคารชุดฯ มีอะไรบ้าง 2566

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอาคารชุดฯ มีอะไรบ้าง 2566 ชาวคอนโดคงคุ้นเคยกับคำว่า คณะกรรมการอาคารชุด เป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการอาคารชุด จะต้องมี 3 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 คน โดยที่มาของ “คณะกรรมการนิติบุคคล” จะคัดเลือกกันใ่นช่วงการ “ประชุมใหญ่สามัญประจำคอนโด” ในปีแรก 

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอาคารชุดฯ มีอะไรบ้าง 2566

คุณสมบัติสำคัญของกรรมการตามกฎหมาย 

1. จะต้องเป็นเจ้าของร่วมหรือคู่สมรสเจ้าของร่วมคอนโด

2. หากเจ้าของร่วมเป็นผู้เยาว์หรือไร้ความสามารถจะต้องมีผู้แทน

3. ในกรณีที่เป็นรูปของนิติบุคคลจะต้องมีตัวแทนของนิติบุคคลมาเป็นกรรมการ

คณะกรรมการอาคารชุด จะต้องมี 3 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 คน โดยที่มาของ “คณะกรรมการนิติบุคคล” จะมีการคัดเลือกกันในช่วงการ “ประชุมใหญ่สามัญประจำคอนโด” ในปีแรก วาระการดำรงตำแหน่งคือ 2 ปีและไม่สามารถดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกัน

คุณสมบัติสำคัญของกรรมการตามกฎหมาย 

1. จะต้องเป็นเจ้าของร่วมหรือคู่สมรสเจ้าของร่วมคอนโด

2. หากเจ้าของร่วมเป็นผู้เยาว์หรือไร้ความสามารถจะต้องมีผู้แทน

3. ในกรณีที่เป็นรูปของนิติบุคคลจะต้องมีตัวแทนของนิติบุคคลมาเป็นกรรมการ

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอาคารชุด

1. หน้าที่ออกกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมเป็นไปตามขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุด รวมถึงควบคุมดูแลการทำงานและบริหารงานของนิติบุคคล

2. หน้าที่อนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงควบคุมงบประมาณต่าง ๆ  ในอาคารชุด

3. หน้าที่ในการวินิจฉัยและตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารชุดรวม

4. อนุมัติการว่าจ้างต่าง ๆ จากภายนอก

5. จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี

หากคณะกรรมการอาคารชุดมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เจ้าของร่วมท่านอื่น ๆ สามารถรวมเสียง เป็นจำนวน 25% ของทั้งหมด แล้วนำมาจัดประชุมย่อย จากนั้นจึงนำมติยื่นกับคณะกรรมการฯ ให้จัดการประชุม จากนั้นก็จะสามารถทำเรื่องถอดถอนคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน และแต่งตั้งชุดใหม่ขึ้นมาทำงานต่อไปได้เลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: checkraka.com, estopolis.com

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ผู้นำธุรกิจการบริการดูแลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคารชุด | หมู่บ้านจัดสรร |อาคารสำนักงาน ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบที่ใช่ สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านบริหารโครงการได้ที่ 02-081-0000หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลการบริการของเราเพิ่มเติมค่ะ