เตรียมให้พร้อมก่อนจองซื้อ RealX! เปิดบัญชี Token X

Real X Token

เตรียมให้พร้อมก่อนจองซื้อ RealX! เปิดบัญชี Token X และยืนยันตัวตน (Dip Chip) ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

.

สำหรับทุกท่านที่ยังไม่เคยผ่านการยืนยันตัวตนเปิดบัญชีธนาคารด้วยการ Dip Chip ก่อนการจองซื้อ RealX Investment Token ขอความกรุณาท่านที่ยังไม่เคยผ่านการยืนยันตัวตนด้วยการ Dip Chip เดินทางไปที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาที่ท่านสะดวก เพื่อทำการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนให้เรียบร้อย ซึ่งท่านสามารถแจ้งกับพนักงานธนาคาร เพื่อขอทำการพิสูจน์ตัวตน และเพื่อสมัครเปิดบัญชีกับ Token X Application ได้ดังนี้

.

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ

2. มือถือที่ทำการ Download Token X Application

.

ทั้งนี้ หากท่านยังไม่มีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือแอปพลิเคชัน SCB Easy ท่านสามารถดำเนินการเปิดบัญชีและติดตั้งแอปพลิเคชันทั้งหมดนี้ได้ในวันเดียวกัน

.

หากท่านที่เพิ่งเปิดบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์ และเคยผ่านทำการ Dip Chip กับธนาคารมาก่อนแล้ว ท่านไม่จำต้องทำขั้นตอนดังกล่าวขั้นต้น และสามารถทำการซื้อ RealX ผ่าน Token X App ได้ทันที

.

🎯 เป็นเจ้าของ RealX Token ได้แล้ววันนี้ ซื้อเลย!

https://tokenxapp.page.link/zedD

.

📞 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 949 1399

📱 Token X App : https://tokenxapp.page.link/c6wA

💬 Line Official : @TokenX

.

***สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจและศึกษาลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้***

.

#RealX#RealXToken#RealXInvestmentToken#RealEstateBackedToken#182บาท#เรียลเอ็กซ์