ไขข้อข้องใจ นิติบุคคลบ้านจัดสรรทำหน้าที่อะไรบ้าง 

ไขข้อข้องใจ นิติบุคคลบ้านจัดสรรทำหน้าที่อะไรบ้าง 

ไขข้อข้องใจ นิติบุคคลบ้านจัดสรรทำหน้าที่อะไรบ้าง กันนะ ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ ทั้งในเขตเมืองและชานเมืองเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในแต่ละหมู่บ้านจะมีส่วนกลางที่สวยงาม การให้บริการด้านความปลอดภัยที่สูง ทำให้ดูน่าอยู่อาศัย แน่นอนว่าการซื้อบ้านจัดสรรย่อมไม่เหมือนกับบ้านเดี่ยวหรือบ้านที่ปลูกเอง เพราะต้องเป็นไปตามระเบียบกว่า โดยปกติแล้วโครงการหมู่บ้าน จะมีการจ้างบริษัทเข้ามาดูแลเรื่องการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางเพื่อดูแลเรื่องต่าง ๆ แทนลูกบ้าน หรือเรียกกันว่า “นิติบุคคล”

            นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร คือ บุคคลตามกฎหมาย ที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.การจัดสรร พ.ศ. 2543 โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งสมาชิกที่พักอาศัยอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรจะเป็นผู้คัดเลือกนิติบุคคลขึ้นมา หน้าที่โดยรวมก็จะมีความคล้ายคลึงกับนิติคอนโด แต่ก็จะมีเงื่อนไขบางอย่างที่แตกต่างออกไป

            โดยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะทำหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรที่ได้ให้วางแผนตกลงให้อำนาจไว้ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบของสมาชิกในหมู่บ้านจัดสรร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหมู่บ้าน รวมถึงการใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน

            โดยนิติบุคคลมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงส่วนกลางประจำเดือน / ปี แล้วแต่โครงการกำหนด เพื่อนำเงินมาบริหารจัดการดูแลบริหารพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนจะต้องใช้ร่วมกัน เช่น ถนน , สวน , สโมสร , สราว่ายน้ำ , สวนสาธารณะเพื่อให้ทุกพื้นที่สวยงามน่ามองอยู่เสมอ คงมูลค่าของทรัพย์สิน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยของและความสะอาดด้วย ทั้งการจัดการรปภ.คนสวน หรือ คนทำความสะอาด รวมกระทั่งการจัดการขยะต่าง ๆ ก็อยู่ในขอบเขตของการดูแลของนิติบุคคลเช่นกัน ประสานงานและออกเอกสารสำคัญต่าง ๆ ให้กับลูกบ้าน อย่างไรก็ตามนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิก แต่จะดูแลเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งสาธารณูปโภคพื้นที่ส่วนกลางในหมู่บ้านเท่านั้น

นิติบุคคลบ้านจัดสรรทำหน้าที่อะไรบ้าง

            การมีนิติบุคคลช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในหมู่บ้าน หากขาดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเข้ามาช่วยดูแลให้ ก็ยากที่จะมีใครสามารถดูแลพื้นที่ของหมู่บ้านได้อย่างครอบคลุม อาจเกิดความไม่โปร่งใสต่าง ๆ ส่งผลให้หมู่บ้านเกิดความทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย ความน่าอยู่อาศัยลดน้อยลง ส่งผลถึงองค์รวมในการอยู่อาศัย การมีนิติบุคคลที่ดีย่อมช่วยให้การอยู่อาศัยเป็นไปได้อย่างสบายใจมากขึ้น

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ผู้นำธุรกิจการบริการดูแลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคารชุด | หมู่บ้านจัดสรร |อาคารสำนักงาน ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบที่ใช่ สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านบริหารโครงการได้ที่ 092 2828 749 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลการบริการของเราเพิ่มเติมค่ะ  

ขอบคุณข้อมูลจาก: home.co.th, livingpop, dotproperty