วิธีปลูกผักสำหรับมนุษย์คอนโด

เลือกภาชนะที่เหมาะสม

เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด เราจึงควรเลือกขนาดของภาชนะที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่คอนโด และต้องคำนึงการถึงการรดน้ำ พร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะที่เลือกใช้มีการเจาะรูระบายน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของพืช

ปลูกผักที่ต้องการ

หากใช้ภาชนะเล็กๆ ผักหรือสมุนไพรจะสามารถเติบโตได้ดีที่สุด หรือหากมีภาชนะที่ใหญ่กว่า ก็สามารถปลูกผักชนิดเดียวกันหลาย ๆ ต้นในภาชนะเดียวได้ และต้องแน่ใจว่าผักหรือสมุนไพรที่เลือกปลูกนั้นต้องการน้ำและแสงแดดที่ใกล้เคียงกันเพื่อง่ายต่อการดูแล เพราะถึงแม้ว่าผักหรือสมุนไพรหลายๆ ชนิดสามารถเติบโตได้ในที่ร่ม แต่โดยส่วนให้แล้วจะให้ผลผลิตได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับน้ำและอาหารเพียงพอ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพอากาศด้วย

การให้ปุ๋ยสำหรับพืชผัก

ควรเลือกปุ๋ยที่มีส่วนผสมที่ลงตัวและเหมาะสมกับพืชผักแต่ละชนิด เพื่อช่วยให้พืชผักสามารถเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากอยู่ในขนาดพื้นที่ที่จำกัดจึงจำเป็นต้องเลือกปุ๋ยให้เหมาะสม

วิธีการปลูก

เมื่อได้รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เราก็พร้อมสำหรับการลงมือปลูกผักสวนครัวกันได้เลย ก่อนอื่นลองใช้ Coffee filter รองไว้ที่ด้านล่างของภาชนะเพื่อไม่ให้ดินที่เติมลงไปหล่นลงตามรูระบายน้ำของภาชนะปลูก หรือสามารถใช้เปลือกถั่ว
ลิสงแทนได้เช่นกัน เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ดินและเพื่อการรักษาความชุ่มชื้นของดินได้

Thank you:  www.ncsu.edu