Pomodoro Technique เทคนิคบริหารเวลามะเขือเทศ

Pomodoro Technique หรือ เทคนิคโพโมโดโร เป็นเทคนิคการบริหารเวลาที่พัฒนาขึ้นโดย Francesco Cirillo นักศึกษาวิทยาลัยชาวอิตาลี ในช่วงทศวรรษ 1980

หลักการ ของเทคนิคนี้คือ แบ่งเวลาการทำงานออกเป็น ช่วงสั้นๆ สลับกับ ช่วงพัก โดยใช้ นาฬิกาจับเวลา รูปทรงมะเขือเทศ (ภาษาอิตาลีว่าPomodoro) เป็นตัวตั้งเวลา

วิธีการ มีดังนี้

 1. กำหนดงาน ที่ต้องการทำให้สำเร็จ
 2. ตั้งนาฬิกาจับเวลา ไว้ 25 นาที
 3. ทำงาน จนกว่านาฬิกาจะดัง โดยจดจ่อกับงาน เพียงอย่างเดียว ห้ามทำอย่างอื่น
 4. พัก 5 นาที เมื่อครบเวลา
 5. ทำซ้ำ ขั้นตอน 2-4 อีก 3 รอบ รวมเป็น 4 โพโมโดโร
 6. พักนาน 15-30 นาที

ข้อดีของเทคนิค Pomodoro นี้ ได้แก่

 • เพิ่มสมาธิ: การแบ่งเวลาทำงานเป็นช่วงสั้นๆ ช่วยให้จดจ่อกับงาน ได้ดีขึ้น ลดการฟุ้งซ่าน
 • เพิ่มประสิทธิภาพ: การพักเป็นระยะช่วยให้สมองได้ ผ่อนคลาย กลับมาทำงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดความเครียด: การตั้งเป้าหมายย่อยๆ ทำให้รู้สึก ท้าทาย และ สำเร็จ
 • จัดการเวลาได้ดีขึ้น: ช่วยให้ วางแผน และ ควบคุม การทำงานได้มีประสิทธิภาพ

ข้อเสีย

 • อาจจะไม่เหมาะกับทุกคน: บางคนอาจจะ รู้สึกอึดอัด กับการถูกจำกัดเวลา
 • ต้องมีวินัย: ต้อง ตั้งนาฬิกา และ หยุดพัก ตามเวลาอย่างเคร่งครัด
 • อาจจะเสียเวลา: ใช้เวลา ปรับตัว กับเทคนิคนี้สักระยะ

เทคนิคเพิ่มเติม

 • ใช้แอปพลิเคชัน: มีแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยจับเวลา Pomodoro เช่น Forest, Freedom
 • ปรับเวลา: ระยะเวลา 25 นาที และ 5 นาที สามารถปรับเปลี่ยน ได้ตามความเหมาะสม
 • จดบันทึก: จดบันทึกความรู้สึก หลังจาก ทำงานแต่ละรอบ
 • หาแรงบันดาลใจ: หา วิดีโอ หรือ บทความ เกี่ยวกับเทคนิค Pomodoro

สรุป

เทคนิค Pomodoroนั้น เป็นวิธีการบริหารเวลาที่ เรียบง่าย แต่ มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับ ทุกคน ที่ต้องการ เพิ่มสมาธิ และ ประสิทธิภาพ ในการทำงาน


อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก

UPM ACADEMY
สถาบันฝึกอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร เราพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์เพื่อสร้างให้เกิดเป็น “Learning Hub” แห่งใหม่สำหรับผู้ที่แสวงหาโอกาสแห่งความสำเร็จใน
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ UPM Academy ยังให้บริการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะด้าน “ Soft Skills ” และ 
“ Hard Skills ” ทักษะพื้นฐานของการทำงานซึ่งทำให้บุคลากรขององค์กรมีความเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่นมาก
ยิ่งขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่ได้จำกัด