RealX Token คือ อะไร ทำไมต้อง Park Origin

RealX Token

RealX Token หรือ RealX กล่าวคือเป็น การลงทุนในคอนโดมิเนียม และมีทีมงานบริหารการปล่อยเช่าในทำเลทอง 3 แห่ง ได้แก่ “พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ” “พาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์” และ“พาร์ค ออริจิ้น พญาไท” จำนวนทั้งหมดไม่เกิน 361 ห้อง และผู้ลงทุนสามารถลงทุนเป็นหน่วยย่อย เริ่มต้นที่ประมาณ “1 ตารางนิ้ว”

RealX Token คือ ?

RealX Token คือ Token Digital ที่ใช้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครั้งแรกในไทย ที่ทำให้คุณเป็นเจ้าของทำเลทองในย่าน ทองหล่อ พร้อมพงษ์ และพญาไท ในราคาเริ่มต้นเพียง 182 บาท! ซึ่ง RealX นั้นจะเป็นการนำห้องชุดทั้งหมดแบ่งขายเป็นราย “ตารางนิ้ว” เพื่อให้นักลงทุนเข้าซื้อ

ด้านผลตอบแทนจะได้เป็นค่าเช่าและการเอาทรัพย์สินออกขายในช่วงระยะเวลา 10 ปี โดยแต่ละตารางนิ้วซึ่งใกล้เคียง 1 โทเคน ขณะที่การลงทุนนี้ยังมีการรับประกันรายรับสุทธิในช่วง 5 ปีแรก อยู่ที่ประมาณ 4-5%

มั่นใจหายห่วง เพราะ RealX ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมั่นใจได้อีกเมื่อมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM มาเป็น “ทรัสตี” ที่ดูแลผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนเป็นไปตามข้อกำหนด

ทั้งนี้ ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล เรียลเอ็กซ์ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (ICO) มีจำนวนไม่เกิน 19,230,769 โทเคน ที่ราคา 182 บาทต่อโทเคน รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500 ล้านบาท

โดยจะนำเงินไปลงทุนในสัญญา RSTA (Revenue Sale and Transfer Agreement) ให้ได้กระแสรายรับจากทรัพย์สินของโครงการจากบริษัท เรียล เอสเตท อินทิเกรชั่น จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์คอนโดพาร์ค ออริจิ้น ทั้ง 3 ทำเล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม ชำระเงินกู้ยืมจากการระดมทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของ RealX คือ

  • ลงทุนในสัญญา RSTA ให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากทรัพย์สินของโครงการ จาก บริษัท เรียล เอสเตท อินทิเกรชั่น จำกัด ได้แก่ ห้องชุดโครงการ พาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์ จำนวนไม่เกิน 138 ห้อง ห้องชุดโครงการ พาร์ค ออริจิ้น พญาไท จำนวนไม่เกิน 123 ห้อง และห้องชุดโครงการ พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ จำนวนไม่เกิน 100 ห้อง และ
  • ใช้สำหรับชำระค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ชำระคืนเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของผู้ออกโทเคนฯ

ผลตอบแทนของ RealX

สำหรับเงินที่ได้รับจะนำไปลงทุนในสัญญา RSTA (Revenue Sale and Transfer Agreement) ให้ได้กระแสรายรับจากทรัพย์สินของโครงการจากบริษัท เรียล เอสเตท อินทิเกรชั่น จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์คอนโดฯ พาร์ค ออริจิ้น ทั้ง 3 ทำเล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม ชำระเงินกู้ยืมจากการระดมทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

สำหรับการลงทุนในโทเคนดิจิทัลฯ “เรียลเอ็กซ์” มีอายุโครงการ 10 ปีนับจากวันที่เริ่มโครงการ โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลฯ ดังกล่าวจะได้รับผลตอบแทน 2 ส่วน ประกอบด้วย ในปีที่ 1-5 รับผลตอบแทนเป็นรายไตรมาสจากค่าเช่าสุทธิของคอนโดฯ ทั้ง 3 โครงการที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิง โดยบริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด ในเครือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI จะประกันรายรับสุทธิของโครงการที่ 4% 4.25% 4.50% 4.75% และ 5% ต่อปีของมูลค่าเสนอขายโทเคนดิจิทัลฯ ตามลำดับ

และในปีที่ 6-10 มีโอกาสรับส่วนต่างราคาคอนโดที่สูงขึ้นใน 6 ปีข้างหน้า กล่าวคือในปีที่ 6 จะนำห้องว่างที่ไม่ถูกเช่ามาขายในราคาตลาดช่วงนั้น ๆ ซึ่งคาดว่าจะสูงกว่าราคาในปัจจุบัน โดยในปีที่ 6-10 ขายปีละ 10% 15% 20% 25% และ 30% ของจำนวนยูนิตที่มีตามลำดับ และเมื่อขายได้ จะกระจายคืนให้ผู้ถือโทเคนฯ ในปีที่ 6 เป็นต้นไป และยังคงได้รับผลตอบแทนตามจริงจากการนำห้องชุดที่ไม่ได้มีการขายออกมาปล่อยเช่า โดยผู้ถือโทเคนจะยังคงได้รับผลตอบแทนเป็นรายไตรมาส

การซื้อขาย RealX ทำอย่างไร ?

การซื้อขายทำผ่าน กระดาน Crypto ได้รับการรับรองจาก กลต. ตามหลักเกณฑ์ล่าสุด Real X Token ซื้อขายบน Bitkub, Satang Pro, Bitazza หากเทียบกับกอง REIT เหมือนซื้อขายบน Streaming นั่นเอง เคาะซื้อ เคาะขายไม่ต่างจากหุ้น

โดยผู้ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในโทเคนดิจิทัลฯ “เรียลเอกซ์” รายละไม่เกิน 300,000 บาท จากการมีคอนโดเป็นสินทรัพย์อ้างอิงและการการันตีรายรับสุทธิในช่วง 5 ปีแรกนั้น จึงถือเป็นการลงทุนที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอและมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นอสังหาฯ หรือการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่ที่มีความผันผวนสูง

ทำความรู้จัก Token  Digital ก่อนลงทุน

ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลไว้ โทเคนดิจิทัล (Digital Token) คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิ์ของผู้ถือในการแบ่งรายได้ หรือสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ โดยตามนิยามของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้แบ่งโทเคนดิจิทัลไว้เป็นสองประเภทหลัก ๆ ดังนี้

1.โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน หรือ investment token มีลักษณะคล้ายกับการถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้ถือโทเคนลงทุน โดยมุ่งหวังว่าจะได้ผลตอบแทนในอนาคตในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ผู้ออกหน่วยกำหนดเอาไว้ เช่น ส่วนแบ่งกำไร ส่วนแบ่งรายได้ เป็นต้น และไปถึงสิทธิอื่น ๆ ที่อาจจะกำหนดเพิ่มได้ เช่น สิทธิในการลงคะแนน เป็นต้น

2.โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือ utility token เป็นโทเคนดิจิทัลที่ให้สิทธิกับผู้ถือในการใช้แลกเปลี่ยนสินค้า และบริการต่าง ๆ ตามที่ระบุเอาไว้ตามเงื่อนไขของเหรียญ ซึ่งมักจะมีการระบุขอบเขตของสิ่งของหรือบริการที่สามารถแลกเปลี่ยน และอัตราแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนเอาไว้ล่วงหน้า ไม่เช่นนั้น โทเคนนั้นอาจจะถือว่าเป็นสื่อกลางในการชำระเงินเสียแทน

Token  Digital แตกต่างจาก คริปโทเคอร์เรนซี อย่างไร ?

เนื่องจากโทเคนดิจิทัลมีลักษณะที่จำเพาะเจาะจงมากกว่า ผู้สนใจในโทเคนดิจิทัลเหล่านี้จึงมักจะมีจำนวนที่น้อยกว่า และขนาดของมูลค่าตลาดของโทเคนดิจิทัลหนึ่ง ๆ ก็มักจะมีขนาดที่เล็กกว่า จึงอาจจะส่งผลให้สภาพคล่องของโทเคนดิจิทัลมีน้อยกว่าคริปโทเคอร์เรนซีที่เป็นที่นิยม

แต่ในกรณีที่ไม่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต้องการ ผู้ถือก็อาจจะถือโทเคนดิจิทัลนั้นไว้เพื่อใช้แลกสินค้า และบริการ (ในกรณีของ utility token) หรือเพื่อรับผลประโยชน์จากการลงทุน (ในกรณีของ investment token) จึงทำให้โทเคนดิจิทัลนี้มีมูลค่าในตัวของมันเอง มันจึงมีความเสี่ยงที่จำกัดกว่า เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั่วไปนั่นเอง

ทำไมต้อง Park Origin ใน RealX

โครงการที่นำมาให้ร่วมลงทุนใน RealX ได้แก่โครงการของ Origin คือ – Park Origin Thonglor, Park Origin Phayathai, Park Origin Phrompong บริหารสินทรัพย์โดย Hampton Hotel & Residence คาดว่าเอามาปล่อยแบบ Serviced Apartment (เช่าระยะยาว) โดยมีเหตุผลดังนี้

  • “Best Developer” คือ กลุ่มบริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ที่มีประสบการพัฒนาบ้านและคอนโดหลากหลายรูปแบบ เป็นที่ยอมรับและยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • “Best Location” ซึ่งก็คือห้องชุดของ ออริจิ้น ทั้ง 3 ทำเล อย่าง “ทองหล่อ” “พร้อมพงษ์” และ “พญาไท” ที่เป็นย่าน CBD ที่มีแต่มูลค่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และสามคือ
  • “Best Management” นั่นก็คือการบริหารจัดการคอนโดปล่อยเช่า ที่ทางออริจิ้นทำได้อย่างมืออาชีพ และเมื่อทั้ง 3 หลักการมารวมกันจึงทำให้สินทรัพย์ที่เรานำมา Back โทเคน RealX นั้นกลายเป็น Best Product ในทันที

โดย พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ” จะมีนำเข้าโครงการสูงสุด 100 ห้อง

โครงการที่สองคือ “พาร์ค ออริจิ้น พญาไท” ริมถนนพญาไท จะนำเข้าโครงการ 123 ห้อง

โครงการที่สาม คือ “พาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์” หลังห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม สุขุมวิทซอย 24 ที่จะนำเข้าโครงการ 138 ห้อง

โดยจากเดิมทางออริจิ้นจะปล่อยขายยูนิตละประมาณ 10 ล้านบาทแล้วปล่อยเช่า แต่เมื่อเข้าโครงการก็เป็นการแปลงโฉนดเป็นโทเคน โทเคนละประมาณ 1 ตารางนิ้ว โดยหนึ่งตารางเมตรจะมีประมาณ 1,550 ตารางนิ้ว เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของได้อย่างเท่าเทียม

เพราะ อสังหาฯ ปรับตัวขึ้นทุกปี

ในเรื่องของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอดทำให้โอกาสสร้างผลตอบแทนมีสูงนั้น เพราะที่ดินในย่านใจกลางเมืองจะเริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะใจกลาง CBD ที่จะเป็นเหมือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หรือกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ นั่น หมายความคอนโดในย่านนี้จะกลายเป็น Rare Item ที่หายากขึ้นเรื่อยๆ และยืนยันว่ายังไงราคาอสังหาริมทรัพย์ก็จะปรับตังสูงขึ้นตลอดและยังปรับตัวขึ้นชนะเงินเฟ้ออีกด้วย โดยราคาที่ดินก็ไม่ได้กลับไปเหมือนในยุคของต้มยำกุ้งที่ที่ดินราคาตารางเมตรละ 70,000 บาทกว่าอีกต่อไปแต่ราคาก็ยังอยู่ในระดับ 300,000 บาทต่อตารางเมตร ยังไม่ต้องนับเรื่องของต้นทุน ค่าครองชีพ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแรงที่ขึ้นทุกปี

ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ราคาคอนโดปรับตัวสูงขึ้นไปอีก ก็คือการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดที่จะทำให้ชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยมากขึ้น คอนโดเป็นที่พักที่สะดวกที่สุดเพราะอยู่ใกล้ศูนย์กลางของเมือง เมื่อความต้องการสูงและ Supply จำกัด ก็ยิ่งทำให้ราคาสูงขึ้นอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านทองหล่อที่เป็นเหมือนกังนัมในเกาหลีใต้ที่มีทุกอย่างตั้งแต่เช้ายันมืด ดังนั้น ยืนยันว่าอัตราการถอยหลังของราคาในทั้งสามทำเลนั้นยากมากๆ

RealX เหมาะกับใคร?

สุดท้ายนี้ การลงทุนในโทเคนดิจิทัล RealX นั้นเหมาะกับคนทุกกลุ่มตั้งแต่ First Jobber ไปจนถึงผู้ที่เกษียณอายุแล้วก็ยังได้เนื่องจากเป็นการลงทุนที่เข้าถึงได้ง่ายและไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากมาย และจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบความมั่นคงจากการการันตีรายรับสุทธิใน 5 ปีแรก และตัวสินทรัพย์อ้างอิงที่โอกาสเติบโตสูง

นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับคนที่ยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลง คนที่ตอบรับกับเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถซื้อคอนโดได้ทีละตารางนิ้วกันได้แล้ว และยังได้ค่าเช่าด้วย สามารถใช้การลงทุนตัวนี้สะสมไปได้เลยมีการการันตีในช่วง 5 ปีแรกและหลังจากปีที่ 6 มันจะเริ่มทำให้ทุกคนประหลาดใจ ดังนั้น คนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็ต้องลงทุนกับ RealX

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

Tel : 02-0810000

Website: https://primo.co.th/

Line : https://lin.ee/Jt3nhkF

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : Primo บทความ