บริการนิติมีอะไรบ้าง

บริการนิติ

บริการนิติบุคคลมีหน้าที่หลักในการดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด ซึ่งรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ถนน สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ลานจอดรถ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา แก๊ส และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 1. การจัดตั้งบริษัท: ปรึกษา, จัดทำเอกสาร, และขอรับรองการจัดตั้งบริษัท, การจัดตั้งสมาคม หรือมูลนิธิ
 2. การแก้ไขเอกสารบริษัท: เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, ความเป็นเจ้าของ, ทุนจดทะเบียน, และอื่นๆ
 3. การแนะนำเรื่องกฎหมาย: เรื่องสัญญา, การลงทุน, ภาษี, ทรัพย์สินทางปัญญา, และการแข่งขันธุรกิจ
 4. การจัดทำและตรวจสอบสัญญา: การเขียน, แก้ไข, และตรวจสอบเอกสารทางกฎหมาย
 5. การแก้ไขข้อพิพาท: การเจรจา, การแก้ไขข้อขัดแย้ง, หรือการแทนที่ในการฟ้องร้องที่ศาล
 6. การเปลี่ยนแปลงนิติบุคคล: เช่น การรวมกิจการ, การขายกิจการ, การปลดประกัน หรือการละลายบริษัท
 7. ปรึกษาเรื่องภาษีและการบัญชี: เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการจัดการภาษีที่ถูกต้อง
 8. การปรึกษาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา: การขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร, การป้องกันและการบังคับใช้สิทธิ
 9. บริการเรื่องการทำงาน: เช่น การจัดการสัญญา, การประสบปัญหาเรื่องแรงงาน, และการประสบปัญหาเรื่องการลาออก

หน้าที่หลักของบริการนิติบุคคล

 • การดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจจ้างบริษัทรับเหมา หรือดำเนินการเอง
 • การซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลาง ที่ชำรุดหรือเสียหาย
 • การจัดเก็บค่าส่วนกลาง จากเจ้าของร่วม เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง
 • การจัดประชุมเจ้าของร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง
 • การประสานงานกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้า การประปา และตำรวจ

นอกจากหน้าที่หลักเหล่านี้แล้ว บริการนิติบุคคลอาจให้บริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น

 • การอำนวยความสะดวกให้ลูกบ้าน เช่น การจัดรถรับส่ง การจัดหาแม่บ้าน การจัดอบรมต่างๆ
 • การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของลูกบ้าน

ตัวอย่างบริการนิติบุคคลที่สามารถทำได้ ได้แก่

 • ดูแลความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ถนน ทางเดิน สวนสาธารณะ ลานจอดรถ
 • ดูแลความปลอดภัยของลูกบ้าน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • ซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลาง เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ ซ่อมรั้ว ซ่อมพื้น
 • เก็บค่าส่วนกลางจากเจ้าของร่วม
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของนิติบุคคล
 • จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬาสี ประกวดร้องเพลง

การเลือกใช้บริการนิติบุคคล ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด งบประมาณ ความต้องการของลูกบ้าน เป็นต้น

แต่ละบริการนิติบุคคลของแต่ละบริษัทอาจจะแตกต่างกันไป ดังนั้นควรเข้าใจว่าบริการใดที่ต้องการและควรปรึกษากับทนายความหรือนิติบุคคลเฉพาะทางเพื่อให้ได้บริการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของคุณ.

ข้อดีของการมีบริการนิติบุคคล

การมีบริการนิติบุคคลสามารถนำเสนอข้อดีหลายประการในการดำเนินธุรกิจหรือเรื่องราวทางกฎหมายส่วนบุคคล ดังนี้:

 1. ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย: นิติบุคคลมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของกฎหมาย ช่วยให้คุณได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องและครบถ้วน
 2. การป้องกันความเสี่ยง: นิติบุคคลช่วยในการตรวจสอบเอกสาร, สัญญา, หรือการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคต
 3. ประหยัดเวลา: ด้วยความเชี่ยวชาญของนิติบุคคล, การจัดการเรื่องราวทางกฎหมายสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 4. การทำความเข้าใจกฎหมาย: บริการนิติบุคคลช่วยให้คุณเข้าใจซับซ้อนของกฎหมาย ทำให้คุณสามารถตัดสินใจที่ถูกต้องได้
 5. การแทนที่ในการฟ้องร้อง: ถ้าเกิดปัญหาทางกฎหมายหรือการขัดแย้ง, นิติบุคคลสามารถแทนที่คุณในการฟ้องร้องหรือการเจรจาแก้ไขข้อขัดแย้ง
 6. การปรับตัวตามกฎหมาย: กฎหมายเปลี่ยนแปลงเสมอ นิติบุคคลช่วยให้คุณปรับตัวตามกฎหมายใหม่ๆ และไม่พลาดข่าวสารสำคัญ
 7. การสร้างความมั่นใจ: การมีนิติบุคคลคอยให้คำปรึกษาช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจหรือการตัดสินใจทางกฎหมาย
 8. การรักษาความลับ: นิติบุคคลมีหน้าที่ทางมิติของความลับ ปกป้องข้อมูลและเรื่องราวของคุณให้เป็นความลับ
 9. การประหยัดต้นทุน: การป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นสามารถช่วยประหยัดต้นทุนที่จะต้องจ่ายในภายหลังได้
 10. การเข้าถึงทรัพยากร: บริการนิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสามารถให้คุณเข้าถึงเครือข่ายและทรัพยากรของพวกเขา

ในทางปฏิบัติ, การมีนิติบุคคลเป็นที่ปรึกษาสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงและการตัดสินใจที่ผิดพลาดทางกฎหมาย ซึ่งสามารถเป็นสาเหตุของความเสียหายทั้งทางการเงินและชื่อเสียง.