invoice คืออะไร แตกต่างจาก Bill อย่างไร

invoice คือ อะไร แตกต่างจาก Bill อื่นอย่างไร ?

invoice คืออะไร ใบแจ้งหนี้ (Invoice) กับใบเรียกเก็บเงิน (Bill) 2 อย่างนี้ทำหน้าที่คล้ายกันมาก คือเป็นการแจ้งหนี้ให้ลูกค้าของเรานั้นทราบว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ แต่ 2 อย่างนี้ก็จะมีความแตกต่างกันไป

วันนี้เราจะพามาดูกันว่า invoice และ Bill นั้นมีข้อแตกต่างอะไรบ้าง invoice invoice คืออะไร

invoice คือ

Invoice (ใบแจ้งหนี้) เป็นเอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการออกให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ขายได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ผู้ซื้อแล้ว โดยจะมีรายละเอียดของสินค้าและบริการรวมถึงมูลค่าของสินค้าและบริการต่าง ๆ ในเอกสารดังกล่าวจะมีลายเซ็นจากทางฝั่งผู้ขายและผู้ซื้อเพื่อยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายยอมรับในมูลหนี้ที่เกิดขึ้นในใบแจ้งหนี้แล้ว

ดังนั้นใบแจ้งหนี้นี้หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ตัวเอกสาร invoice หรือใบแจ้งหนี้ ย่อมนำมาใช้เป็นหลักฐานในการยุติข้อพิพาทได้นั้นเอง

ข้อมูลที่จะต้องมีใน invoice

ข้อมูลใน invoice หรือใบแจ้งหนี้ ที่ครบถ้วนควรจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. คำว่าใบแจ้งหนี้
 2. ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัทผู้ขาย เบอร์ติดต่อ และสำนักงานสาขา
 3. ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัทผู้ซื้อ และสำนักงานสาขา
 4. เลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้
 5. วันที่ออกใบแจ้งหนี้
 6. วันที่ครบกำหนดชำระเงิน
 7. รายละเอียดของสินค้าและบริการ
 8. จำนวนเงินค่าสินค้าและบริการ
 9. ลายเซ็นผู้ซื้อ
 10. ลายเซ็นผู้ขาย

รายละเอียดจากตัวอย่างใบแจ้งหนี้ (invoice) มีดังนี้

 1. คำว่าใบแจ้งหนี้
 2. ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัทผู้ขาย เบอร์ติดต่อ และสำนักงานสาขา
 3. ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัทผู้ซื้อ และสำนักงานสาขา
 4. เลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้
 5. วันที่ออกใบแจ้งหนี้
 6. วันที่ครบกำหนด
 7. รายละเอียดของสินค้าและบริการ
 8. จำนวนเงินค่าสินค้าและบริการ
 9. ลายเซ็นผู้ซื้อ
 10. ลายเซ็นผู้ขาย

วิธีการวางบิล

 1. สอบถามบริษัทลูกค้าถึงวิธีการในการแจ้งหนี้ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เช่น บางบริษัทให้ส่ง Messenger ไปวางบิลใบแจ้งหนี้ตัวจริงที่บริษัท หรือบางบริษัทอาจะให้แจ้งหนี้โดยการส่ง invoice ทาง Email ได้เป็นต้น
 2. หลังจากนั้นก็ดำเนินการวางบิลตามที่บริษัทลูกค้านั้นกำหนด
 3. ในการวางบิลจะต้องให้ผู้มีอำนาจของบริษัทเซ็นใน invoice และในการวางบิลก็ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของลูกค้าเซ็นรับใน invoice ด้วย

ขอบคุณข้อมูล tanateauditor.com

Bill Payment คือ

“Bill Payment” ใบแจ้งยอดชำระเงิน เป็นบริการรับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ เช่น ช้อปปิ้งออนไลน์ จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าตั๋ว ค่าโทรศัพท์ ค่าบัตรเครดิต และอื่น ๆ

ข้อดีของใบแจ้งยอดชำระเงิน Bill Payment

ข้อดีของ Bill Payment หรือใบแจ้งยอดชำระเงิน ช่วยให้ผู้ออกใบแจ้งและผู้ใช้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับยอดชำระ เพิ่มความสะดวกสบายในการชำระเงิน เพราะสามารถชำระได้ทั้งเงินสดหรือทำธุรกรรมออนไลน์ ส่วนผู้ประกอบการทราบถึงสถานะชำระเงิน

ขอบคุณข้อมูล promotions.co.th

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫 📱 Tel : 02-0810000 🌏 Website: https://primo.co.th/ 📶 Line : https://lin.ee/Jt3nhkF #PrimoServiceSolutions #SuperLivingServices #propertymanagement #agent #interior #cleaningservice #hotelservice #น้องพิริยินดีให้บริการ